مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی سرمه ٔ خاک بین


معنی سرمه ٔ خاک بین

سرمه ٔ خاک بین . [ س ُ م َ / م ِ ی ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) سرمه ای بود که خسرو پرویز داشت و هرکه یک بار در چشم کشیدی تمام سال تا یک گز عمق زمین را بدیدی . (آنندراج ) (برهان ) (جهانگیری ) (رشیدی ).

معنی سرمه ٔ خاک بین- ترجمه سرمه ٔ خاک بین برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد سرمه ٔ خاک بین اینجا را کلیک کنید

هم معنی سرمه ٔ خاک بین


ترجمه سرمه ٔ خاک بین


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه سرمه ٔ خاک بینمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی سرمه کشیدن

سرمه کشیدن . [ س ُ م َ / م ِ ک َ / ک ِ دَ ] (مص مرکب ) به چشم سرمه ریختن .

معنی سرمن رأی

سرمن رأی . [ س ُرْ رَ م َ رَآ ] (اِخ ) شهری است مشهور. (آنندراج ). نام سامره است . رجوع به سامره و عیون الانباء و معجم البلدان و تجارب السلف قفطی و الاوراق صولی و حبیب السیر و نزهة القلوب و منتهی الا

معنی سرمه دان

سرمه دان . [ س ُ م َ / م ِ ] (اِ مرکب ) ظرفی که در آن سرمه را نگاه دارند. (آنندراج ). کیسه ای کوچک که در آن سرمه ریزند. (فرهنگ فارسی معین ) : با سرمه دان زرین ماند خجسته راست کرده بجای سرمه بدان سرم

معنی سرمنزل

سرمنزل . [ س َ م َ زِ ] (اِ مرکب ) منزل . مسکن . مقام . (فرهنگ فارسی معین ). مزیدعلیه منزل بمعنی جای فرودآمدن : طاقتی کو که به سرمنزل جانان برسم ناتوان مورم و خود کی به سلیمان برسم . خاقانی . سرمن

معنی سرمه چوب

سرمه چوب .[ س ُ م َ / م ِ ] (اِ مرکب ) میل سرمه . (غیاث ). میل سرمه و در عرف هند سرمه چو بدون موحده شهرت دارد و چون توافق این دو زبان زیاده از بیان است دور نیست که این در فارسی صحیح باشد، مثل جاروب و

معنی سرمک

سرمک . [ س َ م َ ] (اِ) سرمج . آرش . در پهلوی «سرمک » . گیاهی که از آن جامه بافند. (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین ). شوره گیاهی که آن را اسفناج رومی خوانند. و معرب آن سرمق باشد. (برهان ). اسفناج رومی

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: