مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی سرد و خشک


معنی سرد و خشک

سرد و خشک . [ س َ دُ خ ُ ] (ترکیب عطفی ، ص مرکب ) (اصطلاح پزشکی قدیم ) چیزی را که در وی مایه ٔ خاکی بیشتر باشد گویند سرد و خشک است . (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد سرد و خشک اینجا را کلیک کنید

هم معنی سرد و خشک


ترجمه سرد و خشک


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه سرد و خشکمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی سردابه

سردابه . [ س َ ب َ ] (اِخ ) نام جزیره ای است از جزایر اندلس . (برهان ).

معنی سرد و گرم چشیده...

سرد و گرم چشیده . [ س َ دُ گ َ چ َ / چ ِ دَ / دِ ] (ن مف مرکب ) مجرب . کاردیده . جهاندیده . تجربه اندوخته : نصیحت همچو من پیری افتاده ، پخته ، پرورده ، جهاندیده ، و سرد و گرم چشیده . (گلستان سعدی ).

معنی سرد و گرم چشیدن...

سرد و گرم چشیدن . [ س َ دُ گ َ چ َ / چ ِ دَ ] (مص مرکب ) شادی و اندوه روزگار را دیدن . تلخی و شیرینی زندگی را چشیدن . رجوع به سرد شود.

معنی سرد آمدن

سرد آمدن . [ س َ م َ دَ] (مص مرکب ) بی ارزش بودن . بی اهمیت شدن : از آن سرد آمد این کاخ دلاویز که چون جا گرم کردی گویدت خیز. نظامی .

معنی سرداب

سرداب . [ س َ ] (اِخ ) دهی از دهستان یوسف آباد پائین ولایت باخرز بخش طیبات شهرستان مشهد. دارای 232 تن سکنه است . آب آن از قنات . محصول آن غلات ، پنبه و زیره است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 9).

معنی سرداب

سرداب . [ س َ ] (اِخ ) از رستاق دره و طسوج ارونجرد. (تاریخ قم ص 116).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: