مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی سردری


معنی سردری

سردری . [ س َ دَ ] (ص نسبی ) منسوب است به سردر که از قراء بخاراست . (از انساب سمعانی ).

معنی سردری- ترجمه سردری برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد سردری اینجا را کلیک کنید

هم معنی سردری


ترجمه سردری


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه سردریمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی سردرود

سردرود. [ س َ ] (اِخ ) نام یکی از دهستانهای بخش اسکو شهرستان تبریز. جمعیت آن 17348 تن میباشد. از 24 آبادی بزرگ و کوچک تشکیل میشود. محصول آن غلات و میوه جات است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).

معنی سردسته

سردسته . [ س َ دَ ت َ / ت ِ ] (اِ مرکب ) رئیس . قائد. پیشوا. (یادداشت مؤلف ): سردسته ٔ دزدان . سردسته ٔ آشوبگران : به سرکردگی شخصی از ایشان که او را «سردسته » مینامند در هر محله از محلات شهر تعیین نم

معنی سردره

سردره . [ س َ دَ رَ ] (اِخ ) چهار فرسخ کمتر میانه ٔ شمال و مغرب شمیل . (فارسنامه ٔ ناصری ).

معنی سردست

سردست . [ س َ رِ دَ / س َ دَ ] (ق مرکب ) فی الفور و چالاکی . || (اِ مرکب ) نام چوب دست قلندران . (غیاث ) (از آنندراج ). || آنچه بالای دو پاچه ٔگوسفند و بز و مانند آن است . (یادداشت مؤلف ). || قسمتی ا

معنی سردروا

سردروا. [ س َ دَرْ ] (ص مرکب ) غافل . گمراه . سردرهوا: سامد؛ سردروادارنده و پیوسته رونده از شتر و جز آن . (منتهی الارب ).

معنی سردرود

سردرود. [ س َ ] (اِخ ) نام دهی است به همدان . (معجم البلدان ). از بلوکات ولایت همدان ، حد شمالی کوههای فرقان ، شرقی پیشخوار، جنوبی حاجی لو و غربی مهربان . عده ٔ قری 72. جمعیت 20000 تن است . (از جغرافی

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: