مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی سرایا


معنی سرایا

سرایا. [ س َ ] (ع اِ) ج ِ سَریّة، بمعنی پاره ای از لشکر از پنج نفر تا سه صد یا چهارصد. (منتهی الارب ) (آنندراج ) : پس از آن معاویه سرایا را به عراق فرستاد. (مجمل التواریخ و القصص ص 292).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد سرایا اینجا را کلیک کنید

هم معنی سرایا


ترجمه سرایا

هم سرایان: choir


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه سرایا


آتش حرص از شما ایثار شد *** و آن حسد چون خار بد گلزار شد
چون شما این جمله آتشهاى خویش *** بهر حق کشتید جمله پیش پیش‏
نفس نارى را چو باغى ساختید *** اندر او تخم وفا انداختید
بلبلان ذکر و تسبیح اندر او *** خوش سرایان در چمن بر طرف جو
داعى حق را اجابت کرده‏اید *** در جحیم نفس آب آورده‏اید
دوزخ ما نیز در حق شما *** سبزه گشت و گلشن و برگ و نوا
چیست احسان را مکافات اى پسر *** لطف و احسان و ثواب معتبر
نى شما گفتید ما قربانى‏ایم *** پیش اوصاف بقا ما فانى‏ایم‏
ما اگر قلاش و گر دیوانه‏ایم *** مست آن ساقى و آن پیمانه‏ایم‏
بر خط و فرمان او سر مى‏نهیم *** جان شیرین را گروگان مى‏دهیم‏


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی سرایان

سرایان . [ س َ ] (نف ، ق ) خوانندگی وگویندگی . (برهان ) (آنندراج ). سَراینده : چو بلبل سرایان چو گل تازه روی زشوخی درافکنده غلغل به کوی . سعدی . || نغمه سرائی کنان . (برهان ) (آنندراج ). در حال س

معنی سرای پرده

سرای پرده .[ س َ پ َ دَ / دِ ] (اِ مرکب ) سراپرده : سرای ملکت و در وی سرای پرده ٔ تو چو باغ پرسرو از لعبتان چین و ختای . فرخی . تا ما بهفت ماه دگر خیمه ها زنیم پیش سرای پرده ٔتو گرد قیروان . فرخی

معنی سرایچه

سرایچه . [ س َ چ َ / چ ِ ] (اِ مصغر) سَراچه . خیمه ٔ کلان . || سرای کوچک . (آنندراج ) : بخط خویش سرایی بدین نیکویی و چندین سرایچه ها و میدانها... (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 144). امیر برخاست و به سرایچه ٔ

معنی سرایراسبان

سرایراسبان . [ س َ ی ِ اَ ] (اِخ ) دهی است از دیه های وزواه . (تاریخ قم ص 140).

معنی سرای نعمان

سرای نعمان . [ س َ ی ِ ن ُ ] (اِخ ) قصر خورنق که نعمان بن منذر بنا کرده بود بغایت خوبی و نزهت . (آنندراج ) (غیاث اللغات ).

معنی سرایش

سرایش . [ س َ ی ِ ] (اِمص ) اسم مصدر از سراییدن .(حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین ). زبان قال که سخن گفتن و نغمه پردازی آدمیان و سرود مرغان باشد. (برهان ). نغمه پردازی و گویندگی . (رشیدی ) (آنندراج ) : سرا

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: