مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی سراندیل


معنی سراندیل

سراندیل . [ س َ اَ ] (اِخ ) سراندیب است که کوهی است مشهور به قدمگاه آدم صفی . (برهان ). رجوع به سراندیب شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد سراندیل اینجا را کلیک کنید

هم معنی سراندیل


ترجمه سراندیل


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه سراندیلمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی سرانه

سرانه . [ س َ ن َ / ن ِ ] (ص نسبی ، اِ مرکب ) نوعی از باج که ازرعایا سر هر فرد گیرند. آنچه علاوه از باج و خراج ازرعیت گیرند. (آنندراج ) (ناظم الاطباء). جبایتی که ازهر تن مردم شهری و غیر آن سلطان ستاند

معنی سراوزر

سراوزر. [ س َ وَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان نیک شهر شهرستان چاه بهار. دارای 100تن سکنه است . آب آنجا از چشمه تأمین میشود. محصول آنجا غلات و خرما. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 8).

معنی سراندازی

سراندازی . [ س َ اَ ] (حامص مرکب )مستی به خرام و تبختر کردن . (آنندراج ) : قلم صنع کند رقص سراندازیها دست قدرت اگر این صورت زیبا بکشد. کمال خجندی (از آنندراج ). || سر نهادن . سر بزمین نهادن بریدن

معنی سراندرسر

سراندرسر. [ س َ اَ دَ س َ ](ص مرکب ) پیوسته . درهم . انبوه . تودرتو : چو نوبت سرسال عجم رسد برسد ز شاخسار سراندرسر و هم اندر هم سیاه برگ و گل و رنگ رنگ گوناگون ز باد مشکین بر هم زنان علم بعلم . سو

معنی سراو

سراو. [ س َ ] (اِخ ) سراب . رجوع به نزهةالقلوب شود.

معنی سراندرزن

سراندرزن . [ س َ اَ دَ زَ ] (نف مرکب ) پنهان شونده از بیم : او چو شیری به یکی گوشه ٔ کشتی بنشست من سراندرزن و بیرون زن همچون روباه . انوری .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: