مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی سد یأجوج و مأ...


معنی سد یأجوج و مأ...

سد یأجوج و مأجوج . [ س َدْدِ ی َءْ جو ج ُ م َءْ ] (اِخ ) سد اسکندر : یکی را سد یأجوج است باره یکی را روضه ٔ خلد است بالان . عنصری . سوراخ شده ست سد یأجوج یکچند حذر کن ای برادر. ناصرخسرو. رجوع به سد و سد اسکندر و سد سکندر شود.

معنی سد یأجوج و مأ...- ترجمه سد یأجوج و مأ... برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد سد یأجوج و مأ... اینجا را کلیک کنید

هم معنی سد یأجوج و مأ...


ترجمه سد یأجوج و مأ...


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه سد یأجوج و مأ...مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی سد گلپایگان

سد گلپایگان . [ س َدْ دِ گ ُ ی ِ ] (اِخ ) رجوع به سد شود.

معنی سدا

سدا. [ س َ ] (اِ) آوازی را گویند که در کوه و گنبد و حمام و امثال آن پیچد ومعرب آن صداست . (برهان ). صدا با سین مهمله در هیچیک از کتب موجوده دیده نشده ، همانا از صد و سد که دو پنجاه است قیاس و خطا کرده

معنی سدار

سدار. [ س ِ ] (ع اِ) پرده مانندی . (منتهی الارب ) (آنندراج ). شبه الکلة تعرض فی الخباء. (اقرب الموارد).

معنی سداد ابی جراب

سداد ابی جراب . [ س ِ دُ اَ ج ِ ] (اِخ ) جایگاهی است در جانب فرودین عقبه ٔ منی پائین قبور بر جانب راست ِ رونده بطرف منی منسوب به ابوجراب عبداﷲبن محمدبن عبداﷲبن حارث بن امیة اصغر. (از معجم البلدان ).

معنی سدا

سدا. [ س ِدْ دا ] (ع ص ) کلام درست و صحیح . (آنندراج ) (منتهی الارب ).

معنی سد گشادن

سد گشادن . [ س َدد / س َ گ ُ دَ ] (مص مرکب ) خراب کردن و هدم نمودن . (آنندراج ). || تسخیر کردن و در تصرف خود آوردن . (آنندراج ) : ملک همه خسروان گرفتیم سد همه دشمنان گشادیم . انوری .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: