مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی سد گلپایگان


معنی سد گلپایگان

سد گلپایگان . [ س َدْ دِ گ ُ ی ِ ] (اِخ ) رجوع به سد شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد سد گلپایگان اینجا را کلیک کنید

هم معنی سد گلپایگان


ترجمه سد گلپایگان


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه سد گلپایگانمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی سد کرج

سد کرج . [ س َدْ دِ ک َ رَ ] (اِخ ) رجوع به سد شود.

معنی سدا

سدا. [ س ِدْ دا ] (ع ص ) کلام درست و صحیح . (آنندراج ) (منتهی الارب ).

معنی سد گنجانجم

سد گنجانجم . [ س َدْ دِ گ ُ ج ُ ] (اِخ ) رجوع به سد شود.

معنی سداجة

سداجة. [ س َ ج َ ] (ص ) ساده . بی آرایش . ساده لوح . (دزی ج 1 ص 641).

معنی سد صیقلان رودبا...

سد صیقلان رودبار. [ س َدْ دِ ص ِ ق َ ] (اِخ ) رجوع به سد شود.

معنی سدابی

سدابی . [ س ُ ] (ص نسبی ) کنایه از سبز رنگ . (غیاث ). برنگ سداب : نام نه چرخ سدابی چون فقع بر یخ نویس گر به بخشش نام دستت نیل و سیحون کرده اند. مجیر بیلقانی . چرخ سدابی از لبش دوش فقع گشاد و گفت

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: