مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی سد گلپایگان


معنی سد گلپایگان
سد گلپایگان . [ س َدْ دِ گ ُ ی ِ ] (اِخ ) رجوع به سد شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 

مطالب نزدیک به این موضوع: