مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی سد گلپایگان


معنی سد گلپایگان

سد گلپایگان . [ س َدْ دِ گ ُ ی ِ ] (اِخ ) رجوع به سد شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد سد گلپایگان اینجا را کلیک کنید

هم معنی سد گلپایگان


ترجمه سد گلپایگان


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه سد گلپایگان



مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی سد کرج

سد کرج . [ س َدْ دِ ک َ رَ ] (اِخ ) رجوع به سد شود.

معنی سداد

سداد. [ س ِ ] (ع اِ) سربند شیشه . (منتهی الارب ). آنچه بدان چیزی استوار کنند. (دهار). آنچه سر شیشه بدان سخت کنند. (مهذب الاسماء). - سداد الثغر ؛ بند کردن راه درآمد دشمن .(منتهی الارب ). - سداد من عوز

معنی سداد

سداد. [ س َ] (اِخ ) ابن سبیعی بن سعید. محدثست . (منتهی الارب ).

معنی سداد

سداد. [ س ِ] (اِخ ) ابن رشید جعفری . محدث است . (منتهی الارب ).

معنی سد قناة

سد قناة. [ س ُدْ دُ ق َ ] (اِخ ) بندی است که عبداﷲبن عمروبن عثمان آن را بسته . (منتهی الارب ).

معنی سد کوهرنگ

سد کوهرنگ . [ س َدْ دِ رَ ] (اِخ ) رجوع به سد شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<