مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی سد کرخه


معنی سد کرخه

سد کرخه . [ س َدْ دِ ک َ خ َ ] (اِخ ) رجوع به سد شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد سد کرخه اینجا را کلیک کنید

هم معنی سد کرخه


ترجمه سد کرخه


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه سد کرخهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی سداد

سداد. [ س َ ] (ع مص ) راست شدن . (ترجمان القرآن ) (تاج المصادر بیهقی ). راست شدن قول . (المصادر زوزنی ). راست و درست شدن . (غیاث ) (از اقرب الموارد). راستی و درستی در کردار و گفتار. (غیاث ) (منتهی الا

معنی سد قناة

سد قناة. [ س ُدْ دُ ق َ ] (اِخ ) بندی است که عبداﷲبن عمروبن عثمان آن را بسته . (منتهی الارب ).

معنی سد سفیدرود

سد سفیدرود. [ س َدْ دِ س َ / س ِ ] (اِخ ) رجوع به سد شود.

معنی سد کردن

سد کردن . [ س َک َ دَ ] (مص مرکب ) بستن و استوار کردن : از چه کنی سد در داد و ستد فایده در داد و ستد میرسد. ایرج میرزا. رجوع به سد شود.

معنی سد سکندر

سد سکندر. [ س َدْ دِس ِ ک َ دَ ] (اِخ ) بمعنی سد اسکندر است : هنگام خیر سست چو نال خزانیند هنگام شر سخت چو سد سکندرند. ناصرخسرو. که سد سکندر نه بدین حدود است و هم از آهن و ارزیز است . (مجمل التواری

معنی سد گلپایگان

سد گلپایگان . [ س َدْ دِ گ ُ ی ِ ] (اِخ ) رجوع به سد شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<