مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی سد لتیان


معنی سد لتیان

سد لتیان . [ س َدْ دِ ل َت ْ ] (اِخ ) رجوع به سد شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد سد لتیان اینجا را کلیک کنید

هم معنی سد لتیان


ترجمه سد لتیان


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه سد لتیانمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی سداجة

سداجة. [ س َ ج َ ] (ص ) ساده . بی آرایش . ساده لوح . (دزی ج 1 ص 641).

معنی سد کرخه

سد کرخه . [ س َدْ دِ ک َ خ َ ] (اِخ ) رجوع به سد شود.

معنی سداد

سداد. [ س َ ] (ع مص ) راست شدن . (ترجمان القرآن ) (تاج المصادر بیهقی ). راست شدن قول . (المصادر زوزنی ). راست و درست شدن . (غیاث ) (از اقرب الموارد). راستی و درستی در کردار و گفتار. (غیاث ) (منتهی الا

معنی سداد

سداد. [ س ِ] (اِخ ) ابن رشید جعفری . محدث است . (منتهی الارب ).

معنی سد کرج

سد کرج . [ س َدْ دِ ک َ رَ ] (اِخ ) رجوع به سد شود.

معنی سد یأجوج و مأ...

سد یأجوج و مأجوج . [ س َدْدِ ی َءْ جو ج ُ م َءْ ] (اِخ ) سد اسکندر : یکی را سد یأجوج است باره یکی را روضه ٔ خلد است بالان . عنصری . سوراخ شده ست سد یأجوج یکچند حذر کن ای برادر. ناصرخسرو. رج

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: