مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی سدابی


معنی سدابی

سدابی . [ س ُ ] (ص نسبی ) کنایه از سبز رنگ . (غیاث ). برنگ سداب : نام نه چرخ سدابی چون فقع بر یخ نویس گر به بخشش نام دستت نیل و سیحون کرده اند. مجیر بیلقانی . چرخ سدابی از لبش دوش فقع گشاد و گفت اینْت نسیم مشک پاش اینْت فقاع شکّری . خاقانی .

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد سدابی اینجا را کلیک کنید

هم معنی سدابی


ترجمه سدابی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه سدابیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی سدافة

سدافة. [ س ِ ف َ ] (ع اِ) پرده . (آنندراج ) (منتهی الارب ).پرده و حجاب ، و منه قول ام سلمة لعایشه رضی اﷲ عنهما: قد وجهت سدافته ؛ یعنی دریدی پرده را و گرفتی وجه وحرمت آن را. (منتهی الارب ) (ناظم الاطبا

معنی سدا

سدا. [ س ِدْ دا ] (ع ص ) کلام درست و صحیح . (آنندراج ) (منتهی الارب ).

معنی سد لتیان

سد لتیان . [ س َدْ دِ ل َت ْ ] (اِخ ) رجوع به سد شود.

معنی سداس

سداس . [ س ُ ] (ع ق ) شش شش . معدول است از ستةسته . (منتهی الارب ) (آنندراج ).

معنی سدارة

سدارة. [ س َ رَ ] (ع مص ) سراسیمه گردیدن . (منتهی الارب ) (آنندراج ). || خیره شدن چشم شتر از شدت گرما یا از شدت سرما. (منتهی الارب ) (آنندراج ). سرگشته شدن شتر از گرما... (تاج المصادر بیهقی ).

معنی سدان

سدان . [ س َ ] (ع اِ) پرده . (منتهی الارب ) (آنندراج ). ستر. (اقرب الموارد).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<