مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی سبعه ٔ الوان


معنی سبعه ٔ الوان

سبعه ٔ الوان . [ س َ ع َ / ع ِ ی ِ اَل ْ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) هفت رنگ مشهوره و آن سیاه و سپید و سرخ و سبز وزرد و کبود و گل گز که در این زمانه عباسی گویند. (غیاث ) (آنندراج ). || طعامهای هفت رنگ و آن از سنتهای فرعون است . (غیاث ) (آنندراج ) : چند از نعیم سبعه ٔ الوان چو کافران کار جحیم سبعه ز امعاء برآورم . خاقانی . || کنایه از هفت آسمان . || کنایه از هفت طبقه ٔ زمین است . (آنندراج ). رجوع به سبع الوان شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد سبعه ٔ الوان اینجا را کلیک کنید

هم معنی سبعه ٔ الوان


ترجمه سبعه ٔ الوان


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه سبعه ٔ الوانمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی سبعون الفاً

سبعون الفاً. [ س َ ن َ اَ فَن ْ ] (ع عدد مرکب ، اِ مرکب ) هفتاد هزار.

معنی سبعیت

سبعیت . [ س َ ب ُ عی ی َ ] (از ع ،مص جعلی ) درندگی ، و درنده شدن . (آنندراج ) (غیاث ).

معنی سبعی

سبعی . [ س ُ ] (اِخ ) بکربن ابی بکر محمدبن ابی سهل نیشابوری . محدث است ، او از ابی بکر حیری و ابی سعید حیری روایت کند. (لباب الانساب ).

معنی سبععشرة

سبععشرة. [ س َ ع َ ع َ ش َ رَ ] (ع عدد مرکب ، ص مرکب ، اِ مرکب ) هفده . رجوع به سبع و عشرة و عدد شود.

معنی سبعطری

سبعطری . [ س َ ب َ طَ ] (ع ص ) بسیار طویل . (از اقرب الموارد) (منتهی الارب ).

معنی سبعه ٔ امعا

سبعه ٔ امعا. [ س َ ع َ / ع ِ ی ِ اَ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) عبارت از معده و شُش و روده که اثناعشر و صائم و دقیق و اعور و قولون و مستقیم است . (آنندراج ) (غیاث ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: