مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی سبعه ٔ الوان


معنی سبعه ٔ الوان

سبعه ٔ الوان . [ س َ ع َ / ع ِ ی ِ اَل ْ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) هفت رنگ مشهوره و آن سیاه و سپید و سرخ و سبز وزرد و کبود و گل گز که در این زمانه عباسی گویند. (غیاث ) (آنندراج ). || طعامهای هفت رنگ و آن از سنتهای فرعون است . (غیاث ) (آنندراج ) : چند از نعیم سبعه ٔ الوان چو کافران کار جحیم سبعه ز امعاء برآورم . خاقانی . || کنایه از هفت آسمان . || کنایه از هفت طبقه ٔ زمین است . (آنندراج ). رجوع به سبع الوان شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد سبعه ٔ الوان اینجا را کلیک کنید

هم معنی سبعه ٔ الوان


ترجمه سبعه ٔ الوان


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه سبعه ٔ الوانمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی سبعلل

سبعلل . [ س َ ب َ ل َ ] (ع ص ) بی باک : رجل سبعلل ؛ مرد بی باک . (منتهی الارب ).سَبَهْلَل . (اقرب الموارد). و رجوع به سبهلل شود.

معنی سبعه ٔ معلقات

سبعه ٔ معلقات . [ س َ ع َ / ع ِ ی ِ م ُ ع َل ْ ل َ ] (اِخ ) نام هفت قصیده از شاعران فصیح و بلیغ عرب که از روی تفاخر بر دروازه ٔ کعبه آویخته بودند تاصادر و وارد هر دیار مشاهده نمایند. (غیاث ) (آنندراج

معنی سبعگتاع

سبعگتاع . [ س َ گ َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان جراحی بخش شادگان شهرستان خرم شهر واقع در 76 هزارگزی شمال خاوری شادگان و یکهزار گزی باختری راه اتومبیل رو رامهرمز به خلف آباد. هوای آن گرم و دارای 150تن س

معنی سبعمذهب

سبعمذهب . [ س َ ع ِ م َ هََ ] (اِخ ) هفت امامی . پیروان مذهب اسماعیلیه . ملاحده . سبعی : و بعهد باکالیجار مذهب سبعیان ظاهر شده بود چنانک همه ٔ دیلمان سبعمذهب بودند چنانک در این وقت آن را مذهب باطنی گو

معنی سبعی

سبعی . [ س ُ ] (اِخ ) حسن بن علی بن وهب بن ابی نصر مکنی به ابوعلی . در لباب الانساب آمده : از مردم دمشق و ثقه است . وی از محمدبن عبدالرحمن بن خطان روایت کند و از او ابن ماکولا روایت دارد.

معنی سبعه ٔ منحوسه

سبعه ٔ منحوسه . [ س َ ع َ / ع ِ ی ِ م َ س َ / س ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) عبارت از عطیط، عریم ، سرموش ، کلاب ، ذوذوابة،لحیان و کبد است . رجوع به هفت خلیفه در برهان شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<