مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی سالوس فروش


معنی سالوس فروش

سالوس فروش . [ ف ُ] (نف مرکب ) دغل باز. مکار. فریب دهنده . (اشتنگاس ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد سالوس فروش اینجا را کلیک کنید

هم معنی سالوس فروش


ترجمه سالوس فروش


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه سالوس فروشمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی سالونیک

سالونیک . [ل ُ ] (اِخ ) نام خلیج ترم است . (ایران باستان ص 1114 و 1191). به یونانی آن را تسالونیک گویند. شهری است از یونان در انتهای خلیج سالونیک که بوسیله ٔ دریای اژه تشکیل شده است . دارای 216800

معنی سالویاک

سالویاک . (اِخ ) حاکم نشین ایالت لوت بخش گوردون دارای 920 تن سکنه است و 460 متر از سطح دریا ارتفاع دارد. در آنجا کلیسائی از قرن 18 وجود دارد.

معنی سالوفن

سالوفن . [ ل ُ ف ِ ] (فرانسوی ، اِ) گردی است بشکل ورقه هایی بی رنگ ، بی بو و بدون طعم . خیلی کم محلول در آب یافت میشود. این جسم را بجای سالیسیلاتها و سالل در روماتیسم و بعنوان مسکن درد اعصاب و بجای

معنی سالوک

سالوک . (اِخ ) دهی است از دهستان حومه شهرستان ملایر واقع در 21هزارگزی شمال خاوری شهرستان ملایر کنار راه اتومبیل رو ملایر به ساوه - اراک . هوای آن معتدل و دارای 155 تن سکنه است . آب آنجا از قنات تأمین

معنی سالومن

سالومن . [ ل ُ م ُ ] (اِخ ) پسر و جانشین داوید . او از سال 973 تا 935 ق .م . حکومت کرده است . او هم ّ خود را مصروف زیبایی دول خود و ترتیب کلیسای بیت المقدس کرده است . عقل و استعداد او در شرق افسان

معنی سالوس فروشی

سالوس فروشی . [ ف ُ ] (حامص مرکب ) فریب . چرب زبانی . (اشتنگاس ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: