مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی سالوس فروش


معنی سالوس فروش

سالوس فروش . [ ف ُ] (نف مرکب ) دغل باز. مکار. فریب دهنده . (اشتنگاس ).

معنی سالوس فروش- ترجمه سالوس فروش برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد سالوس فروش اینجا را کلیک کنید

هم معنی سالوس فروش


ترجمه سالوس فروش


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه سالوس فروشمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی سالوس ورزیدن

سالوس ورزیدن . [ وَ دَ ] (مص مرکب ) مکر کردن . حیله کردن . ریا کردن : گرچه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود. حافظ.

معنی سالوس

سالوس . (ص ) از فارسی تعریب شده بمعنی خادع . (دزی ج 1ص 622، از حاشیه برهان قاطع چ معین ). مردم چرب زبان وظاهرنما و فریب دهنده و مکار و محیل و دروغگو و فریبنده باشد. و به عربی شیاد خوانند. (برهان ). کس

معنی سالور

سالور.(اِخ ) نام قلعه ای است که رکن الدین خورشاه دشمنان خود را به آن قلعه محبوس ساخت . (تاریخ گزیده ص 529).

معنی سالونیک

سالونیک . [ل ُ ] (اِخ ) نام خلیج ترم است . (ایران باستان ص 1114 و 1191). به یونانی آن را تسالونیک گویند. شهری است از یونان در انتهای خلیج سالونیک که بوسیله ٔ دریای اژه تشکیل شده است . دارای 216800

معنی سالوس

سالوس . (اِخ ) دهی است از دهستان منگور بخش حومه ٔ شهرستان مهاباد. واقع در 47 هزار و پانصدگزی جنوب باختری مهاباد و 34هزارگزی باختر شوسه ٔ مهاباد به سردشت . هوای آن سرد و دارای 424 تن سکنه است . آب آنجا

معنی سالوت

سالوت . (اِخ ) مجمع الجزایر کوچک گینه فرانسه در شمال کاین دارای قدیمترین مؤسسات توبه کاران است .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: