مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی سائیدن


معنی سائیدن

سائیدن . [ دَ ] (مص ) رجوع به ساییدن شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد سائیدن اینجا را کلیک کنید

هم معنی سائیدن


ترجمه سائیدن


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه سائیدنمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی سائیس

سائیس . (اِخ ) یکی از قدیمی ترین شهرهای مصر قدیم که در دلتای نیل در مشرق دمنهور قرار داشت . صنعت پارچه های کتانی این شهر مشهور بود و معبد معروفی برای الهه ٔ «نیت » حامی و خداوند این صنعت در سائیس بن

معنی ساباتیه

ساباتیه . [ ی ِ ] (اِخ ) (پل ). مورخ فرانسوی بسال 1858 م . در سن میشل دشابریانو از ایالت آردش متولد شد و بسال 1928 در استراسبورگ درگذشت . پل ساباتیه ابتدا کشیش بود و سپس عمر خود را وقف تحقیق د

معنی سائینی

سائینی . (اِخ ) نام یکی از پنج کشوری که در اوستا (فروردین یشت ، بندهای 143 - 144) نام برده شده است . چهار کشور دیگر: ایران ، توران ، سلم ، داهی است . تعیین محل و تحدید حدود کشورهای مزبور آسان نیست . (

معنی سائیدگی

سائیدگی . [ دَ / دِ ] (حامص ) رجوع به ساییدگی شود.

معنی سائون

سائون . [ ءُ ] (اِخ ) رودخانه ٔ بزرگی است در شمال شرقی و مشرق فرانسه که از 24 هزارگزی اپینال در ارتفاعات فوسی ّ سرچشمه میگیرد و بسوی جنوب جریان می یابد. از جانب چپ آن سیلهای ایالت وژ و از جانب

معنی ساب

ساب . (اِخ ) نام پسر ادریس نبی بوده و خود مردی دانا و حکیم . عقیده ٔ بعضی این است که نخستین پیغمبر آدم صفی و آخرین ساب بن ادریس است . وی و پیروان وی بپرستش کواکب خاصه آفتاب و ماه پرداختند و این طایفه

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: