مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی شیخ زاهد


معنی شیخ زاهد

شیخ زاهد. [ ش َ هَِ ] (اِخ ) نام محلی کنار راه رامسر به لنگرود میان دریاپشته و قاسم آباد در 494400 گزی تهران . (یادداشت مؤلف ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد شیخ زاهد اینجا را کلیک کنید

هم معنی شیخ زاهد


ترجمه شیخ زاهد


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه شیخ زاهدمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی شیخ صفی

شیخ صفی . [ ش َ ص َ ] (اِخ ) رجوع به اسحاق اردبیلی و صفی الدین شود.

معنی شیخ شروقا

شیخ شروقا. [ ] (اِخ ) (کوه ...) خط سرحد غربی ایران از آن میگذرد. (یادداشت مؤلف ).

معنی شیخ زورق

شیخ زورق . [ ش َ زَ رَ ] (اِخ ) رجوع به احمدبن محمد برنسی فاسی شود.

معنی شیخ جام

شیخ جام . [ ش َ خ ِ ] (اِخ ) لقب احمد جامی . رجوع به احمدبن ابی الحسن بن محمد شود.

معنی شیخ زاهد

شیخ زاهد. [ ش َ هَِ ] (اِخ ) رجوع به احمد قریبة شود.

معنی شیخ عالیوند

شیخ عالیوند. [ ش َ لی وَ ] (اِخ ) جزء طایفه ٔ دیناری از ایل بختیاری ایران است و در مال امیر سوسن سکنی دارند. (یادداشت مؤلف ). یکی از طوائف هفت لنگ بختیاری که در مال امیر سوسن سکنی دارند. (جغرافیای سی

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: