مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی شیخ زاهد


معنی شیخ زاهد

شیخ زاهد. [ ش َ هَِ ] (اِخ ) نام محلی کنار راه رامسر به لنگرود میان دریاپشته و قاسم آباد در 494400 گزی تهران . (یادداشت مؤلف ).

معنی شیخ زاهد- ترجمه شیخ زاهد برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد شیخ زاهد اینجا را کلیک کنید

هم معنی شیخ زاهد


ترجمه شیخ زاهد


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه شیخ زاهد



مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی شیخ صدوق

شیخ صدوق . [ ش َ خ ِ ص َ ] (اِخ ) لقب ابوجعفر محمدبن بابویه قمی (متوفی 381 هَ . ق .). رجوع به ابن بابویه ابوجعفر محمد شود.

معنی شیخ جام

شیخ جام . [ ش َ خ ِ ] (اِخ ) لقب احمد جامی . رجوع به احمدبن ابی الحسن بن محمد شود.

معنی شیخ حسن بزرگ

شیخ حسن بزرگ . [ ش َ ح َ س َن ِ ب ُ زُ ] (اِخ ) رجوع به حسن بزرگ (شیخ ...) شود.

معنی شیخ پائین

شیخ پائین . [ ش َ ] (اِخ ) دهی از دهستان گرم خان بخش حومه ٔ شهرستان بجنورد است و 219 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 9).

معنی شیخ صفی

شیخ صفی . [ ش َ ص َ ] (اِخ ) رجوع به اسحاق اردبیلی و صفی الدین شود.

معنی شیخ شهاب الدین

شیخ شهاب الدین . [ ش َ ش ِ بُدْ دی ] (اِخ ) رجوع به سهروردی ، یحیی بن حبش شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter