مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی شیخ الزیاوی


معنی شیخ الزیاوی

شیخ الزیاوی . [ ش َ خُزْ زَ وی ی ] (اِخ ) او راست : حاشیه بر شرح منهاج شیخ الاسلام و حاشیه بر شرح فرائض منهاج محب الدین بصروی . (از کشف الظنون ).

معنی شیخ الزیاوی- ترجمه شیخ الزیاوی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد شیخ الزیاوی اینجا را کلیک کنید

هم معنی شیخ الزیاوی


ترجمه شیخ الزیاوی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه شیخ الزیاویمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی شیخ الکاتب

شیخ الکاتب . [ ش َ خُل ْ ت ِ ] (اِخ ) البیهقی . لقب کوتوال قلعه ٔ ترمذ. (از اخبار الدولة السلجوقیة ص 27).

معنی شیخ زاهد

شیخ زاهد. [ ش َ هَِ ] (اِخ ) نام محلی کنار راه رامسر به لنگرود میان دریاپشته و قاسم آباد در 494400 گزی تهران . (یادداشت مؤلف ).

معنی شیخ الاکبر

شیخ الاکبر. [ ش َ خُل ْ اَ ب َ ] (اِخ ) لقب ابن عربی . رجوع به ابن عربی شود.

معنی شیخ خجندی

شیخ خجندی . [ ش َ خ ِ خ ُ ج َ ] (اِخ ) ملقب به رئیس . کتاب اول قانون ابن سینا را شرح و کلیات او را مختصر کرد. (یادداشت مؤلف ). رجوع به خجندی فخرالدین محمدبن محمد... شود.

معنی شیخ اشکیوان

شیخ اشکیوان . [ ش َ خ ِ اِ کی ] (اِخ ) مردی که لعل از پایان قبر علی (ع ) بدندان ربودن خواست و دندانش در لعل خلیده ماند. (آنندراج ).