مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی شیخ الزیاوی


معنی شیخ الزیاوی

شیخ الزیاوی . [ ش َ خُزْ زَ وی ی ] (اِخ ) او راست : حاشیه بر شرح منهاج شیخ الاسلام و حاشیه بر شرح فرائض منهاج محب الدین بصروی . (از کشف الظنون ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد شیخ الزیاوی اینجا را کلیک کنید

هم معنی شیخ الزیاوی


ترجمه شیخ الزیاوی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه شیخ الزیاویمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی شیخ الفقیه

شیخ الفقیه . [ ش َ خُل ْ ف َ ] (اِخ ) رجوع به احمدبن محمدبن اقبال شود.

معنی شیخ زاهد

شیخ زاهد. [ ش َ هَِ ] (اِخ ) نام محلی کنار راه رامسر به لنگرود میان دریاپشته و قاسم آباد در 494400 گزی تهران . (یادداشت مؤلف ).

معنی شیخ الیونانی

شیخ الیونانی . [ ش َ خُل ْ ] (اِخ ) شیخ یونانی . فلوطن صاحب اثولوجیا (میامرو تا سوعا)که بغلط آنرا به ارسطو نسبت کرده اند. فلوطینس . (یادداشت مؤلف ). رجوع به تتمه ٔ صوان الحکمة ص 185 شود.

معنی شیخ الاکبر

شیخ الاکبر. [ ش َ خُل ْ اَ ب َ ] (اِخ ) لقب ابن عربی . رجوع به ابن عربی شود.

معنی شیخ

شیخ . [ ش َ ] (اِخ ) ابن لال احمدبن علی همدانی شافعی (متوفی 398 هَ . ق .) او راست : معجم الصحابه . (از کشف الظنون ). و نیز رجوع به احمدبن علی همدانی شود.

معنی شیخ جام

شیخ جام . [ ش َ خ ِ ] (اِخ ) لقب احمد جامی . رجوع به احمدبن ابی الحسن بن محمد شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: