مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی شیخی


معنی شیخی

شیخی . [ ش َ ] (اِخ ) عبداللطیف بن نصر الشیخی و عبداﷲبن شیخی بن محمدبن عبدالجلیل . محدثانند، منسوب به شیخ میهنی . (منتهی الارب ).

معنی شیخی- ترجمه شیخی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد شیخی اینجا را کلیک کنید

هم معنی شیخی

متشرع : 1 پارسا، دیندار، زاهد، متقی و ناپارسا 2 متشرعه و شیخیه


ترجمه شیخی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه شیخی


هست آن موى سیه هستى او *** تا ز هستى‏اش نماند تاى مو
چون که هستى‏اش نماند پیر اوست *** گر سیه مو باشد او یا خود دو موست‏
هست آن موى سیه وصف بشر *** نیست آن مو موى ریش و موى سر
عیسى اندر مهد بر دارد نفیر *** که جوان ناگشته ما شیخیم و پیر
گر رهید از بعض اوصاف بشر *** شیخ نبود کهل باشد اى پسر
چون یکى موى سیه کان وصف ماست *** نیست بر وى شیخ و مقبول خداست‏
چون بود مویش سپید ار با خود است *** او نه پیر است و نه خاص ایزد است‏
ور سر مویى ز وصفش باقى است *** او نه از عرش است او آفاقى است‏
عذر گفتن شیخ بهر ناگریستن بر مرگ فرزندان خود ***
شیخ گفت او را مپندار اى رفیق *** که ندارم رحم و مهر و دل شفیق‏


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی شیخیة

شیخیة. [ ش َ خی ی َ ] (اِخ ) نام گروهی از فرقه ٔ شاذلیه که مؤسس این فرقه عبدالقادرمحمد (951 - 1023 هَ . ق .) ملقب به سیدی شیخ بوده است و مرکز این فرقه در مرز جنوبی جزائر و مراکش می باشد. (از دائرةالم

معنی شیخون

شیخون . [ ش َ ] (ع اِ) مرد مسن که سن در او هویدا و آشکار گردیده باشد، یا از پنجاه یا از پنجاه ویک تا آخر عمر یا تا هشتادسالگی . (منتهی الارب ). مرد مسن . لغت غریب و غیرمعروف در منابع معتبر است ، و بعض

معنی شیخوخیة

شیخوخیة. [ ش َ خی ی َ ] (ع مص ) شیخوخة. پیرگردیدن . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). || خواجه شدن . (منتهی الارب ). رجوع به شیخوخة شود.

معنی شیخی

شیخی . [ ش َ] (اِخ ) لقب و یا تخلص عده ٔ بسیاری از شعرای ترکیه است ازجمله شیخی چلبی مولانا یوسف سنان گرمیانی که خمسه ٔ نظامی را به ترکی ترجمه کرده است . برای اطلاع بیشتر از شرح حال وی رجوع به دائرةالم

معنی شید

شید. (اِخ ) شیده . یکی از شاگردان سنمار که جهت بهرام گور خورنگه و سه دیر را بساخت . (جهانگیری ). رجوع به شیده شود.

معنی شیخیان

شیخیان . [ ش َ ] (اِخ ) دهی است دوفرسنگی میانه ٔ جنوب و مغرب کاکی . (از فارسنامه ٔ ناصری ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: