مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی شکوله


معنی شکوله

شکوله . [ ش ُ ل َ / ل ِ ] (اِ) فندق سخت پرمغز. (ناظم الاطباء).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد شکوله اینجا را کلیک کنید

هم معنی شکوله


ترجمه شکوله


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه شکولهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی شکوه داشتن

شکوه داشتن . [ ش َ / ش ِ وَ / وِ ت َ ] (مص مرکب ) گله داشتن . شکایت داشتن . گله مند بودن . (یادداشت مؤلف ) : گر نظیری شکوه از بی مهریت دارد، مرنج عیب مولا را چو پوشد بنده دولتخواه نیست . نظیری .

معنی شکولیدن

شکولیدن . [ ش ُ دَ] (مص ) پریشان ساختن . پراکنده کردن . (ناظم الاطباء) (آنندراج ) (فرهنگ جهانگیری ). پریشان کردن . (از انجمن آرا) (از برهان ). پراکنده کردن . (غیاث ) : دل بیحاصل خود را سر و کاری نمی

معنی شکوه ناک

شکوه ناک . [ ش َ / ش ِ وَ / وِ ] (ص مرکب ) گله مند. (فرهنگ فارسی معین ). رجوع به شکوه و گله مند شود.

معنی شکوهج

شکوهج . [ ش َ / ش ِ هََ ](اِ) شکوهنج . حسک . خسک . خارخسک . حمص الامیر. (یادداشت مؤلف ). خسک است . (منتهی الارب ). اسم معرب خسک است . (تحفه ٔ حکیم مؤمن ). رجوع به مترادفات کلمه شود.

معنی شکول

شکول . [ ش ُ ] (ع اِ) ج ِ شَکل . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به شکل شود.

معنی شکوه

شکوه . [ ش ِ ] (اِمص ، اِ) ترس . بیم . هراس . خوف . (ناظم الاطباء). ترس و بیم . (غیاث ) (از برهان ) (آنندراج ) (فرهنگ فارسی معین ). ترسی ناشی از عظمت و جلال حریف و طرف مقابل : از شکوه رفیع بزم تو شد

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: