مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی شولا


معنی شولا

شولا. [ ش َ / شُو ] (اِ) کولا. کپنک . جامه ٔ نمدین خشن کردان و لران و کشاورزان . نمد. دلق گونه ٔ پشمین از نسیجی خشن فقرا را. جبه گونه از پشم که به زمستان روستائیان و کردان و درویشان درپوشند. (یادداشت مؤلف ). خرقه . خرقه ٔ درویشان . (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد شولا اینجا را کلیک کنید

هم معنی شولا

شولا: پشمینه، خرقه
خرقه : پاره، جامه، جبه، دلق، شولا، ردا، کهنه، مرتع، خستوانه


ترجمه شولا


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه شولامطالب نزدیک به این موضوع:

معنی شول گپ

شول گپ . [ گ َ ] (اِخ ) نام قصبه ٔ گناوه است به فارس . (از فارسنامه ٔ ناصری ).

معنی شول

شول . (اِخ ) دهی است در دو فرسخ و نیم میانه ٔ جنوب و مشرق گله دار فارس . (از فارسنامه ٔ ناصری ).

معنی شولاء

شولاء. [ ش َ ] (اِخ ) نام جایگاهی است . (از معجم البلدان ).

معنی شول

شول . (اِخ ) دهی است در پنج فرسخ بیشتر میانه ٔ شمال و مغرب گاوکان فارس . (از فارسنامه ٔ ناصری ).

معنی شول

شول . (اِخ ) (... کامفیروز) نام رودخانه ای در فارس آبش شیرین و گوارا است که از آب چشمه ٔ سرقدم برخیزد و چندین ده کام فیروز را آب دهد و در نزدیکی صغاد کام فیروز با رودخانه ٔ کام فیروز بیامیزد. (از فارس

معنی شولات کاری

شولات کاری . (حامص مرکب ) در اصطلاح مقنیان و کاریزکنان ، کار کردن در شولات .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: