مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی شورش کردن


معنی شورش کردن

شورش کردن . [ رِ ک َ دَ ] (مص مرکب ) عصیان و تمرد کردن . شور و غوغا کردن . انقلاب و آشفتگی برپا کردن . نافرمانی کردن . اظهار کراهت کردن : ز شورش کردن آن تلخ گفتار ترشروئی نکردم هیچ در کار. نظامی .

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد شورش کردن اینجا را کلیک کنید

هم معنی شورش کردن

سربلند کردن : 1 سر برافراشتن 2 قیام کردن، شوریدن، شورش کردن
طغیان کردن : 1 سرکشی کردن، عصیان ورزیدن، گردن‌کشی کردن، نافرمانی کردن، یاغی شدن، طاغی شدن، شورش کردن 2 بالا آمدن (سطح آب رودخانه)، سرریز کردن
خروج کردن : شوریدن، طغیان کردن، یاغی شدن، سرکشی کردن، به‌دشمنی برخاستن، عصیان ورزیدن، عصیان کردن، شورش کردن
برخاستن : 1 ایستادن، به‌پاخاستن، برپا شدن، بلند شدن 2 بیدار شدن 3 بردمیدن، سر زدن 4 برآمدن، طلوع کردن 5 شوریدن، شورش کردن، طغیان کردن، عصیان کردن، قیام کردن 6 متصاعد شدن 7 پدیدآمدن، آغاز شدن، در گرفتن 8 پیش آمدن، اتفاق افتادن،
به پا خاستن: 1 ایستادن، برخاستن، بلند شدن و نشستن 2 شورش کردن، شوریدن، طغیان کردن، عصیان ورزیدن و تسلیم‌بودن 3 انقلاب کردن، قیام کردن، نهضت کردن و تسلیم شدن


ترجمه شورش کردن

شورش کردن: riot


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه شورش کردنمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی شورک توپکانلو

شورک توپکانلو. [ رَ ] (اِخ ) دهی از دهستان مزرج بخش حومه ٔ شهرستان قوچان است و 293 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

معنی شورک

شورک . [ رَ ] (اِخ ) دهی از دهستان ولدیان بخش حومه ٔ شهرستان خوی است و 377 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).

معنی شورغال

شورغال . (اِ مرکب ) سیورغال . بمعنی روزینه مشهور است و این لفظغلط است چرا که در کتب یافته نشد و در مدار نوشته سیورغال مدد معاش و در لغات ترکی بمعنی انعام نوشته است . (از غیاث ) (از آنندراج ). رجوع به

معنی شورستان پائین

شورستان پائین . [ رِ ن ِ ] (اِخ ) دهی از دهستان صالح آباد بخش جنت آباد شهرستان مشهد است و 334 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

معنی شورستان

شورستان . [ رِ ] (اِخ ) دهی است از ناحیه ٔ مرغزار «اورد» به حدود فارس : و دیه گوز [ کور ] و آباده و شورستان و بسیار دیههای دیگر از این ناحیت است . (فارسنامه ٔ ابن البلخی ص 123).

معنی شورش طلبی

شورش طلبی . [ رِ طَ ل َ ] (حامص مرکب ) عمل شورش طلب .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: