مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی شورستان


معنی شورستان

شورستان . [ رِ ] (اِخ ) دهی است از ناحیه ٔ مرغزار «اورد» به حدود فارس : و دیه گوز [ کور ] و آباده و شورستان و بسیار دیههای دیگر از این ناحیت است . (فارسنامه ٔ ابن البلخی ص 123).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد شورستان اینجا را کلیک کنید

هم معنی شورستان

شورستان: شوره‌زار، کویر، نمکزار
شوره‌زار: شورستان، کویر، نمکزار و کشتزار
کشورستان: جهانگیر، غالب، کشورگشا، مملکت‌گیر
کشورگشا: فاتح، قاهر، کشورستان
جهانگیر: عالمگیر، فاتح، کشورستان، همگانی و جهاندار


ترجمه شورستان


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه شورستانمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی شورغال

شورغال . (اِ مرکب ) سیورغال . بمعنی روزینه مشهور است و این لفظغلط است چرا که در کتب یافته نشد و در مدار نوشته سیورغال مدد معاش و در لغات ترکی بمعنی انعام نوشته است . (از غیاث ) (از آنندراج ). رجوع به

معنی شوردیده

شوردیده . [ دی دَ / دِ ] (ص مرکب ) شورچشم . عَیون . (یادداشت مؤلف ). رجوع به شورچشم شود.

معنی شورستان

شورستان . [ رِ ] (اِ مرکب ) شوره زار. (آنندراج ). خلاب و زمین باطلاق . (ناظم الاطباء). شوره زار. شورسان . نمکزار. (یادداشت مؤلف ). سبخه . (مهذب الاسماء). ملاحة. مملحة. نوفلة. (منتهی الارب ): و آن ...

معنی شورش طلبی

شورش طلبی . [ رِ طَ ل َ ] (حامص مرکب ) عمل شورش طلب .

معنی شورش طلب

شورش طلب . [ رِ طَ ل َ ] (نف مرکب ) انقلابی . آشوب خواه .

معنی شورغان

شورغان . [ ش ِ وِ ] (اِخ ) حومه ٔ شیراز، یک فرسخ و نیم میانه ٔ جنوب و مشرق شیراز است . (فارسنامه ٔ ناصری ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: