مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی شوردریا


معنی شوردریا

شوردریا. [ دَرْ ] (اِخ ) نام دریاچه ٔ چیچست به آذربایجان است . (نزهةالقلوب ج 3 ص 223، 224، 241).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد شوردریا اینجا را کلیک کنید

هم معنی شوردریا


ترجمه شوردریا


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه شوردریامطالب نزدیک به این موضوع:

معنی شوررفته

شوررفته . [ شورْ، رَ ت َ / ت ِ ] (ن مف مرکب ) (جامه ٔ...) کوتاه شده . جامه ٔ نو پس از شستن بار نخست . (یادداشت مؤلف ). آب رفته .

معنی شورچشمی

شورچشمی . [ چ َ / چ ِ ] (حامص مرکب ) صفت شورچشم . عَیونی . (یادداشت مؤلف ). شورچشم بودن . (فرهنگ فارسی معین ).

معنی شورستان پائین

شورستان پائین . [ رِ ن ِ ] (اِخ ) دهی از دهستان صالح آباد بخش جنت آباد شهرستان مشهد است و 334 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

معنی شورش کردن

شورش کردن . [ رِ ک َ دَ ] (مص مرکب ) عصیان و تمرد کردن . شور و غوغا کردن . انقلاب و آشفتگی برپا کردن . نافرمانی کردن . اظهار کراهت کردن : ز شورش کردن آن تلخ گفتار ترشروئی نکردم هیچ در کار. نظامی .

معنی شوردریا

شوردریا. [ دَرْ ] (اِ مرکب ) دریای شور. رجوع به شور و دریای شور شود.

معنی شورستان

شورستان . [ رِ ] (اِخ ) دهی است از ناحیه ٔ مرغزار «اورد» به حدود فارس : و دیه گوز [ کور ] و آباده و شورستان و بسیار دیههای دیگر از این ناحیت است . (فارسنامه ٔ ابن البلخی ص 123).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: