مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی شهاب الدین


معنی شهاب الدین

شهاب الدین . [ ش ِ بُدْ دی ] (اِخ ) رجوع به احمدبن محمدبن عمادبن علی العراقی شود.

معنی شهاب الدین- ترجمه شهاب الدین برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد شهاب الدین اینجا را کلیک کنید

هم معنی شهاب الدین


ترجمه شهاب الدین


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه شهاب الدینمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی شهاب الدین

شهاب الدین . [ ش ِ بُدْ دی ](اِخ ) رجوع به احمدبن محمودبن علی بن ابی طالب شود.

معنی شهاب الدین

شهاب الدین . [ ش ِ بُدْ دی ] (اِخ ) رجوع به احمدبن محمدبن علی معروف به ابن منلا و نامه ٔ دانشوران ج 2 ص 320 شود.

معنی شهاب الدین

شهاب الدین . [ ش ِ بُدْ دی ] (اِخ ) رجوع به احمدبن محمدبن منیر اسکندری شود.

معنی شهاب الدین

شهاب الدین . [ ش ِ بُدْ دی ](اِخ ) رجوع به احمدبن محمد برنسی فاسی مالکی شود.

معنی شهاب الدین

شهاب الدین . [ ش ِ بُدْ دی ] (اِخ ) رجوع به احمدبن محمدبن عثمان خلیلی مقدسی شود.

معنی شهاب الدین

شهاب الدین . [ ش ِ بُدْ دی ] (اِخ ) رجوع به احمدبن محمد معروف به صاحب شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: