مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی شناسانیدنی


معنی شناسانیدنی

شناسانیدنی . [ ش ِ دَ ] (ص لیاقت ) لایق شناساندن .

معنی شناسانیدنی- ترجمه شناسانیدنی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد شناسانیدنی اینجا را کلیک کنید

هم معنی شناسانیدنی


ترجمه شناسانیدنی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه شناسانیدنیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی شناسا گردانیدن

شناسا گردانیدن . [ ش ِ گ َ دَ ] (مص مرکب ) شناسا کردن . واقف و مطلع کردن . آگاهندن . تعریف . (زوزنی ). || شناساندن : تاریخ ؛ شناسا گردانیدن وقت . (دهار).

معنی شناسی

شناسی . [ ش ِ ] (حامص ) به صورت ترکیب به معنی شناسایی و آگاهی به کار می رود و ترکیبات ذیل در آن هست : - آب شناسی . آدم شناسی . انجم شناسی . ایران شناسی .جمجمه شناسی . جنگل شناسی . جواهرشناسی . جوهرشن

معنی شناسنامه

شناسنامه . [ ش ِ م َ / م ِ ] (اِ مرکب ) ورقه یا کتابچه ٔ رسمی که در آن نام صاحب ورقه و نام پدر و مادر و دیگر خصوصیات وی ثبت می شود. و این ورقه را اداره ٔ آمار و ثبت احوال به هر شخصی میدهد و از روی آن

معنی شناسانیدن

شناسانیدن . [ ش ِ دَ ] (مص ) تعریف . تبصیر. شناساندن . (یادداشت مؤلف ). معرفی کردن و معروف کنانیدن و شناختن فرمودن . (ناظم الاطباء).

معنی شناص

شناص . [ ش َ ] (ع ص ) فرس شناص ؛ اسب درازهیکل توانای نجیب . (از منتهی الارب ). فرس شَناص و شَناصی ّ وشُناصی ّ؛ اسب دراز شدید نجیب . (از اقرب الموارد).

معنی شناسای

شناسای . [ ش ِ ] (نف ) شناسا. رجوع به شناسا و شواهد آن شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: