مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی شناری


معنی شناری

شناری . [ ش ُ را ] (ع اِ) گربه . (منتهی الارب ). عَلَم است برای گربه . (از اقرب الموارد).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد شناری اینجا را کلیک کنید

هم معنی شناری


ترجمه شناری


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه شناریمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی شناسا گردانیدن

شناسا گردانیدن . [ ش ِ گ َ دَ ] (مص مرکب ) شناسا کردن . واقف و مطلع کردن . آگاهندن . تعریف . (زوزنی ). || شناساندن : تاریخ ؛ شناسا گردانیدن وقت . (دهار).

معنی شناخته

شناخته . [ ش ِ ت َ / ت ِ ] (ن مف ) دانسته . دانسته شده . وقوف یافته . ج ، شناختگان . (ناظم الاطباء) (از فرهنگ فارسی معین ). || معروف . مشهور. بنام . عُرف . عارِفة. معروف . (منتهی الارب ): شناخته مرد؛

معنی شناسانیده

شناسانیده . [ ش ِ دَ / دِ ] (ن مف ) نعت مفعولی از شناسانیدن . وقوف و اطلاع و معرفت داده شده . معرفی کرده شده .

معنی شنازب

شنازب . [ ش َ زِ ] (ع ص ، اِ) ج ِ شَنْزَب . (ناظم الاطباء). رجوع به شنزب شود.

معنی شناخته آمدن

شناخته آمدن . [ ش ِ ت َ / ت ِم َ دَ ] (مص مرکب ) معرفت حاصل گشتن . شناخته شدن : این چند نکت از مقامات میر مسعود.... اینجا نبشتم تا شناخته آید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 183).

معنی شناختگی

شناختگی . [ ش ِ ت َ / ت ِ ](حامص ) شناسایی و آشنایی و معرفت . (ناظم الاطباء).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: