مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی شناری


معنی شناری

شناری . [ ش ُ را ] (ع اِ) گربه . (منتهی الارب ). عَلَم است برای گربه . (از اقرب الموارد).

معنی شناری- ترجمه شناری برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد شناری اینجا را کلیک کنید

هم معنی شناری


ترجمه شناری


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه شناریمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی شناساننده

شناساننده . [ ش ِ ن َن ْ دَ / دِ ] (نف ) معرف . (یادداشت مؤلف ). معرفی کننده .

معنی شناختگی

شناختگی . [ ش ِ ت َ / ت ِ ](حامص ) شناسایی و آشنایی و معرفت . (ناظم الاطباء).

معنی شنار

شنار. [ ش َ / ش ِ ] (اِ) شنا.شناوری . آب ورزی . سباحت . (ناظم الاطباء) : یکی گفت مردی سوی رودبار برود اندرون شد همی بی شنار. ابوشکور. || تنک آبی از دریا و یا رودخانه که تهش نمایان بود و گل داشته

معنی شناخته آمدن

شناخته آمدن . [ ش ِ ت َ / ت ِم َ دَ ] (مص مرکب ) معرفت حاصل گشتن . شناخته شدن : این چند نکت از مقامات میر مسعود.... اینجا نبشتم تا شناخته آید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 183).

معنی شناسانیدنی

شناسانیدنی . [ ش ِ دَ ] (ص لیاقت ) لایق شناساندن .

معنی شنازب

شنازب . [ ش َ زِ ] (ع ص ، اِ) ج ِ شَنْزَب . (ناظم الاطباء). رجوع به شنزب شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: