مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی شناری


معنی شناری

شناری . [ ش ُ را ] (ع اِ) گربه . (منتهی الارب ). عَلَم است برای گربه . (از اقرب الموارد).

معنی شناری- ترجمه شناری برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد شناری اینجا را کلیک کنید

هم معنی شناری


ترجمه شناری


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه شناریمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی شناسانیده

شناسانیده . [ ش ِ دَ / دِ ] (ن مف ) نعت مفعولی از شناسانیدن . وقوف و اطلاع و معرفت داده شده . معرفی کرده شده .

معنی شناساننده

شناساننده . [ ش ِ ن َن ْ دَ / دِ ] (نف ) معرف . (یادداشت مؤلف ). معرفی کننده .

معنی شناسای

شناسای . [ ش ِ ] (نف ) شناسا. رجوع به شناسا و شواهد آن شود.

معنی شناس درآمدن

شناس درآمدن . [ ش ِ دَ م َ دَ ] (مص مرکب ) به سابقه ٔ معرفتی که بوده است وقوف یافتن . اطلاع بر معرفت قبلی یافتن . دانسته شدن که آشناست . (یادداشت مؤلف ).

معنی شناساندن

شناساندن . [ ش ِ دَ ] (مص ) تعریف . شناسانیدن . آشنا کردن . (یادداشت مؤلف ).شناختن فرمودن و شناسیدن کنانیدن . (ناظم الاطباء).

معنی شناسانیدنی

شناسانیدنی . [ ش ِ دَ ] (ص لیاقت ) لایق شناساندن .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: