مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی شعیب آباد


معنی شعیب آباد

شعیب آباد. [ ش ُ ع َ ] (اِخ ) دهی از دهستان بهنام سوخته ٔ بخش ورامین شهرستان تهران . محصول عمده ٔ آن غلات و صیفی و چغندرقند. سکنه ٔ آن 817 تن . آب آن از رودخانه ٔ جاجرود تأمین میشود. راه اتومبیل رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1). در تاریخ قم در ذیل شعیب آباد چنین آمده است : شعیب بن عبداﷲبن سعد آنرا بنا کرده است و نهر آنرا استحداث کرد و کاریز آن بیرون آورد و به نام خود نهاد. (ترجمه ٔ تاریخ قم ص 59). که شاید محل دیگری در قم باشد.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد شعیب آباد اینجا را کلیک کنید

هم معنی شعیب آباد


ترجمه شعیب آباد


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه شعیب آبادمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی شعیر

شعیر. [ ش َ ] (ع اِ) جو. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). نام غله ٔ معروف که به فارسی و هندی جو گویند، و گویند شعیر ازشَعْر بمعنی مو است زیرا که جو مو بر سر دارد و گندم ندارد یا آنکه ک

معنی شعیع

شعیع. [ ش َ ] (ع اِ مصغر) گردون . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). ارّاده . (ناظم الاطباء) (یادداشت مؤلف ). گردون . گاری . (از اقرب الموارد).

معنی شعیثیة

شعیثیة. [ ش ُ ع َ ثی ی َ ] (اِخ ) آبیست . (منتهی الارب ).

معنی شعیث

شعیث . [ ش ُ ع َ ] (اِخ ) ابن عبداﷲبن زبیر و ابن محرر و ابن مطیر، هر سه محدث اند. (منتهی الارب ).

معنی شعیبیه

شعیبیه . [ ش ُ ع َ بی ی َ ] (اِخ )دهی از دهستان شاه ولی بخش مرکزی شهرستان شوشتر. جمعیت آن 200 تن . آب آن از رودخانه ٔ دز تأمین میشود. محصول عمده آن غلات . راه اتومبیل رو دارد. این آبادی راخماس هم می

معنی شعیرات

شعیرات . [ ش َ ] (ع اِ) ج ِ شعیرة. (یادداشت مؤلف ). رجوع به شعیرة شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: