مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی شعب


معنی شعب

شعب . [ ش َ ع َ ] (ع اِمص ) دوری در میان دو دوش و یا دو شاخ گاو و جز آن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ) (از اقرب الموارد) .

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد شعب اینجا را کلیک کنید

هم معنی شعب

آژانس: 1 شعبه، نمایندگی 2 عامل، کارگزاری 2 خبرگزاری
ساحری : 1 افسونگری، جادوگری، 2 سحر، شعبده 3 شعبده‌بازی
سنگ‌انداز : اسم 1 سنگ‌افکن، کلوخ‌انداز 2 محل پرتاب سنگ(در دژها و قلعه‌ها) 3 سنگ‌رس (مسافت) 4 مانع‌تراش 5 جشن آخر ماه شعبان
شاخه: 1 ازگ، غصن 2، شجن، شعبه، فرع 3 گروه 4 شاخابه 5 شاخ
شاخه‌شاخه: پاره‌پاره، منشعب


ترجمه شعب

بدوشاخه منشعب کردن: bifurcate
شعبه جز: end office
شعبه: branch
منشعب شدن: branch off
شعب: branches


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه شعب

سخن حضرت محمد (ص): شرم (‌از خدا نسبت به گناهان) ‌شعبه‌ای از ایمان است (‌قوّت ایمان افراد را نشان می‌دهد.)
سخن گابریل گارسیا ماركز: تله پاتی و روش های گوناگون آن، به گونه ای كه برخی می اندیشند، شعبده بازی و كلك نیست؛ بلكه یك نیروی بزرگ ذاتی است كه دانش، آن را نمی پذیرد ... چون آن را نمی شناسد ... همان گونه كه در آغاز، كروی بودن زمین را نپذیرفت و مردم گمان می كردند زمین پهن است.
سخن حضرت محمد (ص): شرم (‌از خدا نسبت به گناهان) ‌شعبه‌ای از ایمان است (‌قوّت ایمان افراد را نشان می‌دهد.)
سخن حضرت محمد (ص): شرم (‌از خدا نسبت به گناهان) ‌شعبه‌ای از ایمان است (‌قوّت ایمان افراد را نشان می‌دهد.)
سخن آرتور شوپنهاور: شعبده ها تنها برای یك بار دیدن جالب هستند و پس از آن تاثیر خود را از دست می دهند و دست استاد شعبده رو می شود.


شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: