مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی شطیم


معنی شطیم

شطیم . [ ش َ ] (اِخ ) آخرین منزل بنی اسرائیل در دشت قبل از آنکه به اراضی کنعان داخل شوند. (از قاموس کتاب مقدس ).

معنی شطیم- ترجمه شطیم برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد شطیم اینجا را کلیک کنید

هم معنی شطیم


ترجمه شطیم


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه شطیممطالب نزدیک به این موضوع:

معنی شظایا

شظایا. [ ش َ ] (ع اِ) ج ِ شظیة. (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). سرهای اضلاع سفلی که شبیه به غضروف اند. (ناظم الاطباء). دندانه های هرچیز. (غیاث اللغات ) (آنندراج ). به معنی پاره های چیزی : شظایا العصب ؛

معنی شطیم

شطیم . [ ش َ ] (اِ) درختی است که آن را السیال یا سیال گویند و در اطراف دریای قلزم و اردن و دشت سینا بسیار روید. چوبش بسیار سخت و سنگین و پردوام ، رنگش گندم گون مایل به قرمزی می باشد. شاخهایش خاردار و

معنی شظافة

شظافة. [ ش َ ف َ ] (ع مص ) خشک شدن و نیک پژمرده گردیدن درخت . (منتهی الارب ) (از آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).

معنی شظاظ

شظاظ. [ ش ِ ] (اِخ ) نام دزدی معروف و از آن است ، مثل : اسرق من شظاظ. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از مهذب الاسماء) (از اقرب الموارد).

معنی شظف

شظف . [ ش َ ] (ع اِمص ) کفتگی عصا بدرازا. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (آنندراج ).

معنی شظف

شظف . [ ش َ ] (ع مص ) منع کردن و باز داشتن . (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء) (منتهی الارب ). || کشیدن هر دو خایه ٔ قچقار را و گذاشتن آن دو را در میان دو چوب و محکم بستن تا پژمرده گردند و بیفتند. (

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter