مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی شطس


معنی شطس

شطس . [ ش َ ] (ع اِمص ) زیرکی و دانش . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد). || دانستن به سبب هوشیاری . (از اقرب الموارد).

معنی شطس- ترجمه شطس برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد شطس اینجا را کلیک کنید

هم معنی شطس


ترجمه شطس


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه شطسمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی شطسة

شطسة. [ ش ُ س َ ] (ع اِ) شطس . خلاف و نزاع . (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (منتهی الارب ). مثل شُطس . (منتهی الارب ) (آنندراج ). || دروغ و بهتان . (ناظم الاطباء). رجوع به شطس شود.

معنی شطط

شطط. [ ش َ طَطْ ] (ع اِمص ) ستم . دوری از حق . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). تجاوز از قدر و حق . (از اقرب الموارد). جور. ظلم . بیدادگری . بیداد. تجاوز. (یادداشت مؤلف ). بیداد. (مهذب الاسم

معنی شطعلی

شطعلی . [ش َ ع َ ] (اِخ ) دهی از بخش هویزه ٔ شهرستان دشت میشان . آب آن از نهر سابله است . سکنه ٔ آن 650 تن و محصول آنجا لبنیات و صنایع دستی زنان حصیربافی می باشد. راه آن اتومبیل رو است . در نزدیکی این

معنی شطم

شطم . [ ش َ ] (ع مص ) آرمیدن با کنیزک خود. (از منتهی الارب ) (از آنندراج ) (از ناظم الاطباء).

معنی شطرنج باز

شطرنج باز. [ ش ِ / ش َ رَ ] (نف مرکب ) کسی که شطرنج بازی می کند. (ناظم الاطباء) (از آنندراج ). آنکه در بازی شطرنج مهارت دارد. (فرهنگ فارسی معین ) : شاه دل گم گشت و چون شطرنج را شه گم شود کی تواند باخ

معنی شطرنج بازی

شطرنج بازی . [ ش ِ / ش َ رَ ] (حامص مرکب ) قمار با شطرنج . (ناظم الاطباء). عمل شطرنج باختن . (فرهنگ فارسی معین ). || (اِ مرکب ) نوعی از فرش و بساط. (ناظم الاطباء).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: