مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی شریفه


معنی شریفه

شریفه . [ ش َ ف َ ] (ع ص ) شریفة. هرچیز که دارای شرافت باشد. (ناظم الاطباء). رجوع به شریف و شریفة شود.

معنی شریفه- ترجمه شریفه برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد شریفه اینجا را کلیک کنید

هم معنی شریفه

خاتون : 1 بانو، کدبانو 2 بی‌بی، بیگم، خانم، مخدره و آقا 3 همسر، زن‌اصیل، شریفه 4 کنیز، کلفت، خادمه


ترجمه شریفه


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه شریفه


من شما را خود ندیدم اى دو یار *** اعجمى سازید خود را ز اعتذار
همچنان بیگانه شکل و آشنا *** در نبرد آیید بهر پادشا
پس زمین را بوسه دادند و شدند *** انتظار وقت و فرصت مى‏بدند
جمع آمدن ساحران از مداین پیش فرعون و تشریفها یافتن و دست بر سینه زدن در قهر خصم او که این بر ما نویس‏ ***
تا به فرعون آمدند آن ساحران *** دادشان تشریفهاى بس گران‏
وعده‏هاشان کرد و پیشین هم بداد *** بندگان و اسبان و نقد و جنس و زاد
بعد از آن مى‏گفت هین اى سابقان *** گر فزون آیید اندر امتحان‏
بر فشانم بر شما چندان عطا *** که بدرد پرده‏ى جود و سخا
پس بگفتندش به اقبال تو شاه *** غالب آییم و شود کارش تباه‏
ما در این فن صفدریم و پهلوان *** کس ندارد پاى ما اندر جهان‏


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی شریفین

شریفین . [ ش َ ف َ ] (ع ص ) تثنیه ٔ شریف به معنی بزرگ قدر: حرمین شریفین . (یادداشت مؤلف ). رجوع به شریف شود.

معنی شریفات

شریفات . [ ش ُ رَ ] (اِخ )قبیله ای از اعراب برّ نجدند که در نواحی بندر هندیان در کنار رودخانه ٔ زیدون در زمستان و تابستان در چادرهای سیاه زندگانی کنند و در خانه ٔ گلین نشستن را عار دانند و حکومت بندر

معنی شریک دمشقی

شریک دمشقی . [ ش َ ک ِ دِ م َ ] (اِخ ) معروف به اخفش نحوی مقری و محدث ثقه و امام در قرأت ابن ذکران ، وفات او در 93سالگی در سال 292 هَ . ق . به دمشق بود. (یادداشت مؤلف ).

معنی شریفتان

شریفتان . [ ش َ ف َ ] (ع اِ) به صیغه ٔ تثنیه : چشم و گوش . (ناظم الاطباء).

معنی شریفة

شریفة. [ ش َرْ ی َ ف َ ] (ع مص ) بریدن شریاف کشت را. (منتهی الارب ) (آنندراج ). بریدن شریاف و برگهای کشت گیاه را. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). افزودن برگ های کشت ببریدن . (المصادر زوزنی ). رجوع ب

معنی شریک

شریک . [ ش َ ] (اِخ ) ابن عبدة صحابی است . || ابن سمحاء صحابی است . || ابن عبداﷲ تابعی است . (منتهی الارب ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter