مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی شذا


معنی شذا

شذا. [ ش َ ] (اِخ ) نام قریه ای است به بصره و عده ای بدان منسوبند. (از معجم البلدان ).

معنی شذا- ترجمه شذا برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد شذا اینجا را کلیک کنید

هم معنی شذا


ترجمه شذا


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه شذامطالب نزدیک به این موضوع:

معنی شذاذ

شذاذ. [ ش ُذْ ذا ] (ع ص ، اِ) ج ِ شاذ. (اقرب الموارد). اندک و کم عدد از مردم . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) : از هر جانبی سواد مردان و شذاذ امرا که مختفی بودند. (جهانگشای جوینی ). چون به اصفهان رس

معنی شذب

شذب . [ ش َ ] (ع ص ، اِ) رگهای آشکار. (از اقرب الموارد). ظاهرعروق و رگها. (از منتهی الارب ): رجل شذب العروق ؛ مردی که رگهای آن ظاهر و نمایان باشد. (ناظم الاطباء).

معنی شدیدة

شدیدة. [ ش َ دَ ] (ع ص ) مؤنث شدید. ج ، شدائد. (اقرب الموارد). رجوع به شدائد شود.

معنی شذ

شذ. [ش َذذ ] (ع مص ) شذوذ. تنها شدن . (از منتهی الارب ). (ناظم الاطباء). || نادر شدن . (از منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). || غریب شدن . (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). || پراکنده و

معنی شذر

شذر. [ ش َذْ ذَ ] (ع اِ) پاره های زر که از معدن آرند. (یادداشت مؤلف ).

معنی شذ و ندر

شذ و ندر. [ ش َذْ ذَ وَ ن َ دَ ] (ع جمله ٔ فعلیه ٔ عطفی ) کمیاب و نادر است . شاذ و نادر است . دیریاب و کمیاب است : الاّ ما شَذّ و نَدَر؛ مگر بندرت . رجوع به شاذ شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: