مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی شتابیده


معنی شتابیده

شتابیده . [ ش ِ دَ / دِ ] (ن مف ) نعت مفعولی از شتابیدن . شتافته . رجوع به شتابیدن شود.

معنی شتابیده- ترجمه شتابیده برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد شتابیده اینجا را کلیک کنید

هم معنی شتابیده


ترجمه شتابیده


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه شتابیدهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی شتافتنی

شتافتنی . [ ش ِ ت َ ] (ص لیاقت ) قابل شتافتن . درخور شتاب کردن . رجوع به اشتافتن شود.

معنی شتار

شتار. [ ش ِ ] (اِخ ) نقب ... نقبی است در کوهی از کوههای سراة بین ارض بلقاء و مدینه در سمت مشرق طریق الحاج و منتهی میشود به یک زمین وسیع پرگیاه . و کوههای قاران مشرف بر این مکان است . (از معجم البلدان

معنی شتامة

شتامة. [ ش َ م َ ] (ع مص ، اِمص ) زشت روی گردیدن . (منتهی الارب ) (تاج المصادر بیهقی ). || زشت رویی همراه با تندخویی . (از ذیل اقرب الموارد).

معنی شتافتن

شتافتن . [ ش ِ ت َ ] (مص ) شتابیدن . عجله کردن . به شتاب رفتن . تیزی کردن در رفتن . تعجیل . تاختن .عجله . اِرقِداد. اِستِکارَة. اِعثیجاج . اِکراب . اِکعاب . اِنصاف . اِنکِداد. ایحاف . ایخاف . ایفاد. ا

معنی شتابناکی

شتابناکی . [ ش ِ ] (حامص مرکب ) عمل شتابناک .

معنی شتالنگ

شتالنگ . [ ش ِ ل َ ] (اِ) اشتالنگ . قاب . غاب . کعب . پجول . بژول . پژول . استخوان بجول پا را گویند و آن استخوانی باشد که در میان بندگاه پا و ساق واقع است و به عربی کعب خوانند. (برهان ). استخوانی را گ

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: