مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی شاهیة


معنی شاهیة

شاهیة. [ هی ی َ ] (اِخ ) نام سلسله ای از سلاطین خوارزم که نسبت خود به کیخسرو می کردند و آفریغ که سلسله ٔ آل آفریغ بدو منسوب است یکی از افراد این سلسله است . (آثارالباقیة چ ساخائو ص 35 س 9) (الجماهر فی معرفة الجواهر ص 82). و رجوع به آل آفریغ شود.

معنی شاهیة- ترجمه شاهیة برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد شاهیة اینجا را کلیک کنید

هم معنی شاهیة


ترجمه شاهیة


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه شاهیة


دست در فتراک این دولت زده‏ست *** بر سر سر مست او بر مال دست‏
گفت شه هر منصبى و ملکتى *** کالتماسش هست یابد این فتى‏
بیست چندان ملک کاو شد ز آن برى *** بخشمش اینجا و ما خود بر سرى‏
گفت تا شاهیت در وى عشق کاشت *** جز هواى تو هوایى کى گذاشت‏
بندگى تش چنان در خورد شد *** که شهى اندر دل او سرد شد
شاهى و شه زادگى در باخته است *** از پى تو در غریبى ساخته است‏
صوفى است انداخت خرقه‏ى وجد در *** کى رود او بر سر خرقه دگر
میل سوى خرقه‏اى داده و ندم *** آن چنان باشد که من مغبون شدم‏
باز ده آن خرقه این سو اى قرین *** که نمى‏ارزید آن یعنى بدین‏
دور از عاشق که این فکر آیدش *** ور بیاید خاک بر سر بایدش‏


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی شاهین

شاهین . (اِخ ) این کلمه را بعنوان نام بکار برده اند چنانکه بیست و دو تن از سران و ناموران ایرانی و ارمنی و ترک و تازی که شاهین نام داشتند در نام نامه ٔ ایرانی یاد شده اند. (فرهنگ ایران باستان ص 296 و

معنی شاهیسفرغم

شاهیسفرغم . [ ف َغ َ ] (اِ مرکب ) صورتی است از شاهسفرغم : زلف شاهیسفرغم و روی سمن چشم بادام و دیده ٔ انگور. مسعودسعد. رجوع به شاهسفرغم شود.

معنی شاهین بالا

شاهین بالا. (اِخ ) دهی از دهستان زاوه بخش تربت حیدریه . دارای 351 تن سکنه . آب آن از قنات . محصول آن غلات و بنشن است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

معنی شاهیده

شاهیده . [ دَ / دِ ] (ن مف ) نیکوکار و صالح . (فرهنگ سروری ). شاهنده . (شرفنامه ٔ منیری ). بمعنی شاهنده است که متقی و پرهیزگار و صالح و نیکوکردار باشد. (برهان قاطع). رجوع به شاهندن و شاهنده شود.

معنی شاهیدر

شاهیدر. [ دَ ] (اِخ ) دهی از دهستان کلاترزان بخش رزاب شهرستان سنندج . دارای 150 تن سکنه . آب آن از چشمه . محصول آن غلات ، لبنیات و توتون است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).

معنی شاهیک

شاهیک . (اِخ ) دهی از دهستان مرکزی بخش قاین شهرستان بیرجند.دارای 44 تن سکنه . آب آن از قنات . محصول آن غلات ، شلغم و زعفران است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: