مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی صقاری


معنی صقاری

صقاری . [ ص ُ را ] (ع اِ) قولهم جاء بالصقاری و البقاری ؛ یعنی آورد دروغ صریح را. (منتهی الارب ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد صقاری اینجا را کلیک کنید

هم معنی صقاری


ترجمه صقاری


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه صقاریمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی صقال

صقال . [ ص َق ْ قا ] (ع ص ) مهره زن . (مهذب الاسماء). مهره کش . (غیاث اللغات ). || روشنگر یعنی آنکه آهن روشن کند. (مهذب الاسماء). شحاذ. جَلاّء.

معنی صقح

صقح . [ ص ُ ] (ع ص ، اِ) ج ِ اَصقَح . (منتهی الارب ). رجوع به اصقح شود.

معنی صقار

صقار. [ ص َق ْ قا ] (ع ص ) صیغه ٔ مبالغه ، چرغدار. (دهار) (مهذب الاسماء). چرخ دار. || بسیار لعن کننده . || سخن چین . || کافر. || دوشاب فروش . (منتهی الارب ).

معنی صقبان

صقبان . [ ص ُ ] (ع ص ، اِ) ج ِ صقب . (منتهی الارب ).

معنی صقاع

صقاع . [ ص ُ ] (ع مص ) بانگ کردن خروس . (منتهی الارب ) (مهذب الاسماء).

معنی صقاری

صقاری . [ ص ُ را ] (اِخ ) موضعی است . (منتهی الارب ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: