مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی صفات فعنیخ


معنی صفات فعنیخ

صفات فعنیخ . [ ] (اِخ ) اسمی است که فرعون پس از آنکه یوسف را فرمانفرمای مصرکرد بدان نام نامید. (سفر پیدایش 41:45). و بعضی راگمان چنان است که اسم مذکور از عبرانی مشتق است و معنی آن کاشف الاسرار است و دیگران آن را لفظی دانند که معنیش مخلص العصر میباشد. (از قاموس کتاب مقدس ).

معنی صفات فعنیخ- ترجمه صفات فعنیخ برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد صفات فعنیخ اینجا را کلیک کنید

هم معنی صفات فعنیخ


ترجمه صفات فعنیخ


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه صفات فعنیخمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی صفات سلبیه

صفات سلبیه . [ ص ِ ت ِ س َ بی ی َ / ی ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) رجوع به صفات باری شود.

معنی صفاحات

صفاحات . [ ص ُف ْ فا ] (ع اِ) ج ِ صُفّاح . (منتهی الارب ). رجوع به صفاح شود.

معنی صفات ازلی

صفات ازلی . [ ص ِ ت ِ اَ زَ ](ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) رجوع به صفات باری ... شود.

معنی صفات واجب

صفات واجب . [ ص ِ ت ِ ج ِ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) رجوع به صفات باری شود.

معنی صفاح

صفاح . [ ] (اِخ ) ابن عبدمناة الشاعر از بنی کلیب بن حبشیةبن سلول از بطون خزاعة است . (عقدالفرید چ محمد سعیدالعریان ج 3 ص 332).

معنی صفاح

صفاح . [ ص ُف ْ فا ] (اِخ ) نصر گوید موضعی است نزدیک ذروه . (معجم البلدان ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter