مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی صجج


معنی صجج

صجج . [ ص ُ ج ُ ] (ع اِ) آواز کوفتگی آهن بر آهن . (منتهی الارب ).

معنی صجج- ترجمه صجج برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد صجج اینجا را کلیک کنید

هم معنی صجج


ترجمه صجج


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه صججمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی صحابیة

صحابیة. [ ص َ بی ی َ ] (ع ص نسبی ، اِ) تأنیث صحابی . زنی که درک صحبت رسول (ص ) کرده است . ج ، صحابیات .

معنی صحائح

صحائح . [ ص َ ءِ ] (ع ص ، اِ) ج ِ صحیح . (منتهی الارب ).

معنی صح

صح . [ ص َ / ص َح ْ ح َ ] (ع اِ) علامتی است نمودن صحت را، شاید مخفف صَح ّ و یا صحیح : در میان صالحان یک اصلحی است بر سر توقیعش از سلطان صحی است . مولوی . صح بفتح صاد و حاء مشدد که بمعنی امضاء و تص

معنی صحائف

صحائف . [ ص َ ءِ ](ع اِ) ج ِ صحیفه . (منتهی الارب ) (دهار) : یاقلم را زهره باشد که بسر برنویسد بر صحائف زآن خبر. (مثنوی ). || نامه ای که در آن نیکیها و بدیها نویسند : یا خجلتی و صحائفی قد سودت و

معنی صته

صته . [ ص َت ْه ْ ](ع مص ) خوار گردانیدن و رام ساختن . (منتهی الارب ).

معنی صتع

صتع. [ ص َ ت َ ] (ع اِ) گردش . || سختی تار سر شترمرغ . || نرمی و لطافت سر شترمرغ . || جوان توانا. || گورخر. (منتهی الارب ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter