مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی صتیت


معنی صتیت

صتیت . [ ص َ ] (ع اِ) بانگ و فریاد و غوغا. (منتهی الارب ). || گروه مردم . (منتهی الارب ). گروه . (مهذب الاسماء).

معنی صتیت- ترجمه صتیت برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد صتیت اینجا را کلیک کنید

هم معنی صتیت


ترجمه صتیت


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه صتیتمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی صتت

صتت . [ ص َ ت َ ] (ع اِ) صَدَد. قصد. هو بصتته ؛ او در پی وی است . (منتهی الارب ).

معنی صتیمة

صتیمة. [ ص َ م َ ] (ع ص ، اِ) سنگ سخت . (منتهی الارب ).

معنی صحائف

صحائف . [ ص َ ءِ ](ع اِ) ج ِ صحیفه . (منتهی الارب ) (دهار) : یاقلم را زهره باشد که بسر برنویسد بر صحائف زآن خبر. (مثنوی ). || نامه ای که در آن نیکیها و بدیها نویسند : یا خجلتی و صحائفی قد سودت و

معنی صح ذلک

صح ذلک . [ ص َح ْ ح َ ذا ل ِ ] (ع جمله ٔ فعلیه ) درست است این . این صحیح است : مولا شده جمله ٔ ممالک توقیع تو را به صح ذلک . نظامی .

معنی صتم

صتم . [ ص َ ] (ع ص ) سخت . (مهذب الاسماء). درشت سخت . یقال : رجل ٌ صتم وعبد صتم و جمل صتم و حجر صتم و غیر ذلک . ج ، صُتم . (منتهی الارب ). || کمال چیزی و تمامی آن . یقال : الف ٌ صتم ، بالتسکین ؛ او هو

معنی صتو

صتو. [ ص َت ْوْ ] (ع مص ) جَهان جَهان رفتن . (منتهی الارب ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter