مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی صتیة


معنی صتیة

صتیة. [ ص ُت ْ تی ی َ ] (ع اِ) چادر و جامه ٔ یمنی . (منتهی الارب ). الملحفة او ثوب یمنی . (قطر المحیط).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد صتیة اینجا را کلیک کنید

هم معنی صتیة


ترجمه صتیة


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه صتیةمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی صحاب

صحاب . [ ص ِ ] (ع اِ) ج ِ صاحب . (غیاث اللغات ). و جمع آن در فارسی «صحابان » است : نبی آفتاب و صحابان چو ماه بهم بستنی یکدگر راست راه . فردوسی .

معنی صتة

صتة. [ ص ُت ْ ت َ ] (ع ص ، اِ) ضد. (منتهی الارب ) (قطر المحیط).

معنی صتت

صتت . [ ص َ ت َ ] (ع اِ) صَدَد. قصد. هو بصتته ؛ او در پی وی است . (منتهی الارب ).

معنی صتو

صتو. [ ص َت ْوْ ] (ع مص ) جَهان جَهان رفتن . (منتهی الارب ).

معنی صحائف

صحائف . [ ص َ ءِ ](ع اِ) ج ِ صحیفه . (منتهی الارب ) (دهار) : یاقلم را زهره باشد که بسر برنویسد بر صحائف زآن خبر. (مثنوی ). || نامه ای که در آن نیکیها و بدیها نویسند : یا خجلتی و صحائفی قد سودت و

معنی صح ذلک

صح ذلک . [ ص َح ْ ح َ ذا ل ِ ] (ع جمله ٔ فعلیه ) درست است این . این صحیح است : مولا شده جمله ٔ ممالک توقیع تو را به صح ذلک . نظامی .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<