مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی صته


معنی صته

صته . [ ص َت ْه ْ ](ع مص ) خوار گردانیدن و رام ساختن . (منتهی الارب ).

معنی صته- ترجمه صته برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد صته اینجا را کلیک کنید

هم معنی صته


ترجمه صته


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه صته

سخن جرج برنارد شاو: علت بدبختی و بیچارگی ما داشتن فرصتهای زیادی است كه صرف اندیشیدن درباره خوشبختی و بدبختی می گردد.
سخن آرتور شوپنهاور: چه سبك سرانه است برای انسان كه بر فرصتهای گذشته افسوس بخورد و دل بسوزاند.
سخن آرتور شوپنهاور: چه سبك سرانه است برای انسان كه بر فرصتهای گذشته افسوس بخورد و دل بسوزاند.
سخن پیتر دراكر: كشف فرصت ها رمز اصلی موفقیت مدیران و سازمانها به شمار می رود؛ زیرا با بهره گیری از فرصتها نتایج سودمندی به دست می آید، در حالی كه با حل مسئله فقط وضعیت به شكل عادی باز می گردد.
سخن پیتر دراكر: كشف فرصت ها رمز اصلی موفقیت مدیران و سازمانها به شمار می رود؛ زیرا با بهره گیری از فرصتها نتایج سودمندی به دست می آید، در حالی كه با حل مسئله فقط وضعیت به شكل عادی باز می گردد.


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی صتو

صتو. [ ص َت ْوْ ] (ع مص ) جَهان جَهان رفتن . (منتهی الارب ).

معنی صتع

صتع. [ ص َ ت َ ] (ع اِ) گردش . || سختی تار سر شترمرغ . || نرمی و لطافت سر شترمرغ . || جوان توانا. || گورخر. (منتهی الارب ).

معنی صحابة

صحابة. [ ص َ ب َ ] (اِخ ) یاران پیغمبر (ص ). کسانی که درک حضور پیغمبراسلام را کرده اند. و در نفایس الفنون آرد: صحابه به اعتبار سبقت اسلام و هجرت و وفور علم و فضیلت و کثرت ملازمت و روایت ، و حضور در مق

معنی صتم

صتم . [ ص َ ] (ع ص ) سخت . (مهذب الاسماء). درشت سخت . یقال : رجل ٌ صتم وعبد صتم و جمل صتم و حجر صتم و غیر ذلک . ج ، صُتم . (منتهی الارب ). || کمال چیزی و تمامی آن . یقال : الف ٌ صتم ، بالتسکین ؛ او هو

معنی صحابة

صحابة. [ ص َ ب َ ] (ع مص )یار شدن و یاری کردن و بکسر اول خطاست [ بمعنی مصدری ] . (غیاث اللغات ). || یاری نمودن . آمیزش کردن . و مؤلف منتهی الارب گوید: به کسر نیز آمده است . صحبت کردن . (تاج المصادر ب

معنی صتیت

صتیت . [ ص َ ] (ع اِ) بانگ و فریاد و غوغا. (منتهی الارب ). || گروه مردم . (منتهی الارب ). گروه . (مهذب الاسماء).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter