مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی صتع


معنی صتع

صتع.[ ص َ ] (ع مص ) بر زمین زدن کسی را. (منتهی الارب ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد صتع اینجا را کلیک کنید

هم معنی صتع


ترجمه صتع


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه صتعمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی صح گذاشتن

صح گذاشتن . [ ص َ ح َ گ ُ ت َ ] (مص مرکب ) رجوع به «صَح » شود.

معنی صتة

صتة. [ ص ُت ْ ت َ ] (ع ص ، اِ) ضد. (منتهی الارب ) (قطر المحیط).

معنی صتم

صتم . [ ص َ ] (ع ص ) سخت . (مهذب الاسماء). درشت سخت . یقال : رجل ٌ صتم وعبد صتم و جمل صتم و حجر صتم و غیر ذلک . ج ، صُتم . (منتهی الارب ). || کمال چیزی و تمامی آن . یقال : الف ٌ صتم ، بالتسکین ؛ او هو

معنی صتیمة

صتیمة. [ ص َ م َ ] (ع ص ، اِ) سنگ سخت . (منتهی الارب ).

معنی صبینة

صبینة. [ ص َب ْ ی َ ن َ ] (ع مص ) برگشتن از چیزی . (منتهی الارب ).

معنی صتت

صتت . [ ص َ ت َ ] (ع اِ) صَدَد. قصد. هو بصتته ؛ او در پی وی است . (منتهی الارب ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: