مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی رکوح


معنی رکوح

رکوح . [ رُ ] (ع مص ) میل کردن بسوی کسی و یار گردیدن و آرام گرفتن به وی . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). رکون . (یادداشت مؤلف ). رجوع به رکون شود.

معنی رکوح- ترجمه رکوح برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد رکوح اینجا را کلیک کنید

هم معنی رکوح


ترجمه رکوح


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه رکوحمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی رکونة

رکونة. [ رُ ن َ ] (ع مص ) مصدر به معنی رَکانَة. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به رکانة شود.

معنی رکوبة

رکوبة. [ رَ ب َ ](اِخ ) پشته ای است میان مکه و مدینه نزدیک عرج . (منتهی الارب ). گریوه ای است در میان مکه و مدینه پهلوی یعرج در نزدیکی کوه ورقان . حضرت رسول (ص ) هنگام هجرت از این گریوه ٔ پرخطر عبور ک

معنی رکی

رکی .[ رَ کی ی ] (ع ص ) ضعیف و سست . گویند: هذا الامر ارکی من ذاک ؛ یعنی سست و ضعیف تر است از آن . (منتهی الارب ). ضعیف و سست . (آنندراج ) (ناظم الاطباء). ضعیف . (اقرب الموارد). || (اِ) ج ِ رَکیَّة. (

معنی رکوة

رکوة. [ رَک ْ وَ ] (ع اِ) حوض بزرگ . || جرموز کوچک . (منتهی الارب )(ناظم الاطباء) (آنندراج ). || کوزه ٔ آب خوردنی . (منتهی الارب ) (آنندراج ). || مشک آب .ج ، رِکاء و رَکوات . در مثل است : صارت القوس ر

معنی رکود

رکود. [ رَ ] (ع ص ، اِ) شتر ماده که پیوسته شیر دهد و قطع نکند. || کاسه ٔ پر. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ) (از اقرب الموارد).

معنی رکورد

رکورد. [ رِ کُرْ ] (فرانسوی ، اِ) نهایی ترین امتیاز در یک بازی ورزش . - رکورد شکستن ؛ بدست آوردن بالاترین امتیاز در یک بازی یا ورزش : تختی پهلوان ایرانی رکورد جهانی کشتی سنگین وزن را شکست . || حد ن

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter