مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی روبنده


معنی روبنده

روبنده . [ ب َ دَ / دِ ] (نف ) نعت فاعلی از مصدر روبیدن . آنکه بروبد. رجوع به روبیدن شود.

معنی روبنده- ترجمه روبنده برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد روبنده اینجا را کلیک کنید

هم معنی روبنده

روبنده: برقع، نقاب
برقع : روبند، روبنده، مقنعه، نقاب
چشم‌بند : 1 روبنده 2 پیچه، چشم‌پوش، چشم‌پیچ، نقاب 3 شعبده‌باز، مشعبد، نظربند
نقاب: 1 برقع، پیچه، حجاب، روبنده، روبند، غاشیه، مقصوره، مقنعه 2 ماسک


ترجمه روبنده

روبنده: veil


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه روبندهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی روبه باز

روبه باز. [ ب َه ْ ] (نف مرکب ) روباه باز. حیله گر. مکار. نیرنگ باز. در افعال و رفتار وصفت و طبیعت چون روباه محیل و فریبنده : به غمزه عقل گدازی به چنگ چنگ نوازی به وعده روبه بازی به عشوه شیرشکاری .

معنی روبهانه

روبهانه . [ ب َ ن َ / ن ِ ] (ص نسبی ، ق مرکب ) مکارانه . (آنندراج ). بطور روباهی و مکر و فریب . (از ناظم الاطباء).

معنی روبنده بافی

روبنده بافی . [ ب َ دَ / دِ ] (حامص مرکب ) شغل و عمل روبنده باف . رجوع به روبنده باف شود.

معنی روبن

روبن . [ ب ِ ] (اِخ ) نام یکی از دوازده فرزند یعقوب است . رجوع به روبیل و روبین و قاموس الاعلام ترکی شود.

معنی روبنده زدن

روبنده زدن . [ ب َ دَ / دِ زَ دَ ] (مص مرکب ) روبند بر چهره کشیدن . نقاب بر صورت افکندن . برقع بر روی پوشیدن .

معنی روبه شانگی

روبه شانگی . [ ب َه ْ ن َ / ن ِ ] (حامص مرکب ) نظیر گربه شانگی ، کنایه از حیله گری و نیرنگ بازی و مکاری است . رجوع به گربه شان و گربه شاندن و گربه شانه کردن و گربه شانی شود : خاصه عمری غرق در بیگانگی

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: