مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی روبنج


معنی روبنج

روبنج . [ ب َ ](اِخ ) نام موضعی است در فارس . (از معجم البلدان ).

معنی روبنج- ترجمه روبنج برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد روبنج اینجا را کلیک کنید

هم معنی روبنج


ترجمه روبنج


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه روبنجمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی روبند کردن

روبند کردن . [ ب َ ک َ دَ ] (مص مرکب ) روبند کردن کسی را؛ به رودربایستی به کاری وادار کردن . (یادداشت مؤلف ).

معنی روبند شدن

روبند شدن . [ ب َ ش ُ دَ ] (مص مرکب ) در تداول عوام ، مأخوذ به حیا شدن . در رقابت یا رودربایستی وادار به انجام دادن کاری یا بیان گفتاری گردیدن .

معنی روبن

روبن . [ ب ِ ] (اِخ ) نام یکی از دوازده فرزند یعقوب است . رجوع به روبیل و روبین و قاموس الاعلام ترکی شود.

معنی روبنشاه

روبنشاه . [ ب َ ] (اِخ ) صورت دیگری از روبانجاه است . رجوع به روبانجاه شود.

معنی روبلس

روبلس . [ ] (اِخ ) بنا به گفته ٔ صاحب حبیب السیر نام یکی از دو امیر است که شهر روم را بنا نهادند و پس از مدتی روبلس امیر دیگر را که روبانس نام داشت بقتل رسانید. (از حبیب السیر چ تهران ص 73). مصحف رمول

معنی روبه

روبه . [ ب َه ْ ] (اِ) همان روباه باشد که جانوری است دشتی و به حیله گری مشهور است . (آنندراج ). روباه . (ناظم الاطباء). مخفف روباه . رجوع به روباه شود : چنانکه اشتر ابله سوی کنام شده ز مکر روبه و زا

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: