مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی روبع


معنی روبع

روبع. [ رَ ب َ ] (ع ص ) ضعیف و فرومایه . (منتهی الارب ). ناتوان و پست . (از اقرب الموارد). || ناقص الخلقة. (لسان العرب ) (از معجم متن اللغة).

معنی روبع- ترجمه روبع برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد روبع اینجا را کلیک کنید

هم معنی روبع


ترجمه روبع


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه روبعمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی روبنج

روبنج . [ ب َ ](اِخ ) نام موضعی است در فارس . (از معجم البلدان ).

معنی روبره

روبره . [ ب ِ رَه ْ ] (ص مرکب ) مخفف روبراه . منظم و آماده . رجوع به روبراه شود.

معنی روبنده

روبنده . [ ب َ دَ / دِ ] (نف ) نعت فاعلی از مصدر روبیدن . آنکه بروبد. رجوع به روبیدن شود.

معنی روبکی

روبکی . [ ب َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان جاوید بخش فهلیان و ممسنی از شهرستان کازرون ، واقع در 27هزارگزی شرق فهلیان در کنار رودخانه ٔ شیرین . در دامنه واقع و گرمسیر است . سکنه ٔ آن 366 تن است که مذهب ت

معنی روبرو شدن

روبرو شدن . [ ب ِش ُ دَ ] (مص مرکب ) مواجه شدن . مقابل شدن . محاذی یکدیگر واقع گشتن . || بهم رسیدن . نزدیک یکدیگر آمدن : دو لشکر بهم روبرو شدند. (یادداشت مؤلف ).

معنی روبل

روبل . (روسی ، اِ) نام سکه ای نقره ای در روسیه ٔ امپراطوری قدیم بودو اکنون واحد پول اتحاد جماهیر شوروی است و به صد کوپک (قپک ) تقسیم میشود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: