مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی رضاقلی


معنی رضاقلی

رضاقلی . [ رِ ق ُ ] (اِخ ) یا رضاقلیخان سرابی ، معروف به تاریخ نویس . نایب وزارت خارجه و برادر حاجی ملا کریم مؤلف برهان جامع است . (دانشمندان آذربایجان ص 159).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد رضاقلی اینجا را کلیک کنید

هم معنی رضاقلی


ترجمه رضاقلی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه رضاقلیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی رضاقلیخان

رضاقلیخان . [ رِ ق ُ ] (اِخ ) هدایت . از رجال نامی دوره ٔ قاجار و از دانشمندان و مؤلفان و گویندگان و نویسندگان بنام است و آثارش بیش از بیست جلد است که معروف ترین آنها تذکره ٔ مجمع الفصحا و تذکره ٔ ری

معنی رضامند

رضامند. [ رِ م َ ] (ص مرکب ) خوشدل . (ناظم الاطباء). خشنود و راضی . (آنندراج ). با رضای خاطر : همگی به امر رضامند شده . (مجمل التواریخ گلستانه ). || قبول کننده . || اذن دهنده . (ناظم الاطباء).

معنی رضایت

رضایت . [ رِ ی َ ] (از ع ، اِمص ) خشنودی و پسندیدگی و میل . (ناظم الاطباء). رضایة. خشنودی . (یادداشت مؤلف ) (لغات فرهنگستان ) (فرهنگ فارسی معین ). از مصادر مجعول است که بجای رضا و رضوان استعمال می شو

معنی رضامحله

رضامحله . [ رِ م َ ح َل ْ ل َ ] (اِخ ) دهی از دهستان رحیم آباد بخش رودسر شهرستان لاهیجان . سکنه 490 تن . آب آن از پلرود. محصول آنجا برنج و صیفی . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2).

معنی رضامحله

رضامحله . [ رِ م َ ح َل ْ ل َ ] (اِخ ) دهی از دهستان حومه ٔ بخش رودسر شهرستان لاهیجان . سکنه 600 تن . آب آن از نهر پلرود. محصول عمده ٔ آن برنج است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2).

معنی رضاع

رضاع . [ رُض ْ ضا ] (ع ص ) ج ِ راضِع. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ) (آنندراج ) (اقرب الموارد). رجوع به راضع شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: