مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی رزنة


معنی رزنة

رزنة. [رِ ن َ ] (ع اِ) جای گرد آمدن آب . ج ، رِزان . (از اقرب الموارد) (آنندراج ) (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).

معنی رزنة- ترجمه رزنة برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد رزنة اینجا را کلیک کنید

هم معنی رزنة


ترجمه رزنة

برزنت: tarpaulin
پارچه برزنت: oilskin


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه رزنةمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی رزون

رزون . [ رُ ] (ع اِ) ج ِ رَزْن . (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). ج ِ رَزْن ، به معنی جای بلند هموار که آب ایستد بر وی . (آنندراج ). رجوع به رَزْن شود.

معنی رزوء

رزوء. [ رُ ] (ع مص ) مصیبت و زیان رسانیدن . (مصادر اللغه ٔ زوزنی چ بینش ص 274). رجوع به رزء و رزیئة شود.

معنی رزه

رزه . [ رَ زَ / زِ ] (اِ) طناب که آنرا رجه نیز گویند. (فرهنگ جهانگیری ). رژه . (آنندراج ) (از شعوری ج 2 ص 15). رجه و شریطه و طنابی از لیف خرما و جز آن که دو سر آن را به جایی بند کنند و جامه و لنگی و م

معنی رزن

رزن . [ رَ زَ ] (اِخ ) نام بخش و نیز قصبه ٔ مرکز بخش رزن شهرستان همدان . ادارات دولتی قصبه : بخشداری ، دارایی ، پست و تلگراف ، اقتصاد، غله و نان ، دسته ٔ ژاندارمری . بوسیله ٔ تلفن با شهرهای مجاور ارتب

معنی رزمی

رزمی . [ رَ ] (اِخ ) شاعر صاحب دیوان . نام او گرگین بیگ پسر سیاوش سلطان است . شرح حال وی در تذکره ٔ نصرآبادی (ج 2 ص 43) آمده است . نسخه ٔ دیوان وی در بنگاله بدست می آید. (از الذریعة ج 9 بخش 2). رجوع ب

معنی رزه بند

رزه بند. [ رَ زَ ب َ ] (اِخ ) دهی از دهستان طارم بالای بخش سیردان شهرستان زنجان . سکنه ٔ آن 342 تن . آب آنجا از رودخانه ٔ چال . محصول عمده ٔ آن غلات و پنبه و فندق و صنایع دستی زنان گلیم و جاجیم بافی ا

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: