مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ربیعة


معنی ربیعة

ربیعة. [ رَ ع َ ] (اِخ ) جرشی یا ابن عمرو یا ابن غاز. برحسب روایات مختلف وی از اصحاب حضرت رسول (ص ) و از راویان بشمار میرفت . یعقوب بن شبة گفته است : او در شمار کسانی است که بسال 64هَ . ق . در مرج راهط کشته شدند. (از الاصابة ج 1 قسم 1). و رجوع به الاصابة ج 1 قسم 1 و ابن عمرو... شود.

معنی ربیعة- ترجمه ربیعة برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ربیعة اینجا را کلیک کنید

هم معنی ربیعة


ترجمه ربیعة


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ربیعةمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ربیعةبن ابی برا...

ربیعةبن ابی براء. [ رَ ع َ ت ِ ن ِ اَ ب َ ] (اِخ ) ابن عامربن مالک . از صحابه ٔ حضرت است . (از الاصابة ج 1 قسم 1). و رجوع به ابن عامربن مالک و مجمل التواریخ و القصص ص 264 شود.

معنی ربیعةبن امیة

ربیعةبن امیة. [ رَ ع َ ت ِ ن ِ اُ م َی ْ ی َ ] (اِخ ) ابن خلف بن وهب بن حذاقةبن جمح قرشی جمحی ... وی برادر صفوان بود و روز فتح مکه اسلام آورد و در حَجّةالوداع شرکت جست ، و از وی در آن قضیه روایتی مستن

معنی ربیعة السعدی

ربیعة السعدی . [ رَ ع َ تُس ْ س َ ] (اِخ ) بغوی او را در عدادصحابه ٔ حضرت رسول (ص ) آورده و از طریق ضحاک بنانی از وی روایت کرده است . رجوع به الاصابة ج 1 قسم 1 شود.

معنی ربیعةبن حارث

ربیعةبن حارث . [ رَ ع َ ت ِ ن ِ رِ ] (اِخ ) ابن مالک ، مکنی به ابوفراس اسلمی ... از اهل الصفة بود. ذهبی این را نوشته ولی در نام پدر وی اشتباه کرده ، و نام پدر او کعب است نه حارث . رجوع به ربیعةبن کعب

معنی ربیعة

ربیعة. [ رَ ع َ ] (اِخ ) خادم حضرت رسول (ص ) بود. و ابوعمر او را ربیعةبن کعب خادم حضرت دانسته است . رجوع به الاصابة ج 1 قسم 4 شود.

معنی ربیعة الاجزم

ربیعة الاجزم . [ رَ ع َ تُل ْ اَ زَ ] (اِخ ) ثقفی ... از صحابه ٔ حضرت رسول (ص ) بود و ابن شاهین از طریق ابومعشر با اسنادی درباره ٔ وی روایتی نقل کرده است . (از الاصابة ج 1 قسم 1).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: