مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ربیعةبن حارث


معنی ربیعةبن حارث

ربیعةبن حارث . [ رَ ع َ ت ِ ن ِ رِ ] (اِخ ) ابن عبدالمطلب بن هاشم ، مکنی به ابواروی هاشمی . از صحابه ، و از عموی خود عباس مسن تر بود.زبیر گفته که او در جنگ بدر شرکت نکرد زیرا در آن تاریخ در شام بود. مادر وی عزة بنت قیس فهریة بود. دردوران جاهلیت با عثمان شریک تجارت بود. و در عهد خلافت عمر پیش از دو برادرش نوفل و ابوسفیان بسال 23 هجری در مدینه درگذشت . (از الاصابة ج 1 قسم 1). و رجوع به امتاع الاسماع ج 1 ص 407 و قاموس الاعلام ترکی ج 3 شود.

معنی ربیعةبن حارث- ترجمه ربیعةبن حارث برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ربیعةبن حارث اینجا را کلیک کنید

هم معنی ربیعةبن حارث


ترجمه ربیعةبن حارث


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ربیعةبن حارثمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ربیعةبن حصن

ربیعةبن حصن . [ رُ ب َ ع َ ت ِ ن ِ ح ِ ] (اِخ ) شاعری از عرب بوده است . (از منتهی الارب ).

معنی ربیعةبن رقیع

ربیعةبن رقیع. [ رَ ع َ ت ِ ن ِ رَ ] (اِخ ) ابن مسلقةبن سلمةبن سحیم بن حلاةبن صلاةبن عُبدةبن عدی بن جندب بن عنبر تمیمی عنبری . ابن کلبی و ابن حبیب او را در شمار رسولانی آورده اند که از جانب بنی تمیم

معنی ربیعة خاتون

ربیعة خاتون . [ رَ ع َ ] (اِخ ) ربیعة بنت ایوب (نجم الدین )بن شاذی بن مروان ، دختر سلطان صلاح الدین یوسف . زنی دانشمند و پرهیزگار بشمار میرفت . بنیانگذار مدرسه ٔ حنبلة در جبل صالحیه ٔ دمشق بود و برای

معنی ربیعةبن دراج

ربیعةبن دراج . [ رَ ع َ ت ِ ن ِ دُرْ را ] (اِخ ) ابن عنس بن وهبان بن وهب بن حذاقةبن جمح قرشی جمحی ... از صحابه بود. در غزوه ٔ بدر شرکت کرد و تا عهد عمر زنده بود، و گویا از مسلمانانی بود که در روز فتح

معنی ربیعةبن روح

ربیعةبن روح . [ رَ ع َ ت ِ ن ِ ] (اِخ ) عنسی ... از مردم مدینه و از صحابه ٔ حضرت رسول بود. او در عصر حضرت به مدینه برگشت و در آنجا درگذشت . (از الاصابة ج 1 قسم 1). رجوع به قاموس الاعلام ترکی ج 3 شود.

معنی ربیعةبن رواء

ربیعةبن رواء. [ رَ ع َت ِ ن ِ رَ ] (اِخ ) عنسی . طبرانی و دیگران او را در عداد صحابه آورده و گفته اند او روزی هنگام شام بر حضرت وارد شد، حضرت او را بشام دعوت کرد او نیز در خدمت حضرت بصرف شام پرداخت و

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: