مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ربع سیدی


معنی ربع سیدی

ربع سیدی . [ رُ ع ِ س َی ْ ی ِ ] (اِخ ) دهی از بخش دزفول شهرستان دزفول . سکنه آن 100 تن از عشایر بختیاری . آب آن از رودخانه ٔ دز. محصولات آن غلات و برنج و کنجد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).

معنی ربع سیدی- ترجمه ربع سیدی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ربع سیدی اینجا را کلیک کنید

هم معنی ربع سیدی


ترجمه ربع سیدی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ربع سیدیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ربعان

ربعان . [ رِ ] (ع اِ) ج ِ رَباع . (منتهی الارب ). جماعت . (مهذب الاسماء). رجوع به رَباع شود.

معنی ربعالخالی

ربعالخالی . [ رَ عُل ْ ] (اِخ ) کویری است میان نجد و یمن و آنرا کویر دهناء نیز نامند. نام صحرای بزرگ جنوب شرقی عربستان . (یادداشت مرحوم دهخدا).

معنی ربع شامات

ربع شامات . [ رُ ع ِ ] (اِخ ) دهستانی از بخش ششتمد شهرستان سبزوار و محدود است از شمال و شمال باختری به دهستان شامکان و از جنوب و خاور به شهرستان کاشمر و از باختر بدهستان خَواشید. آب آن از چشمه سارها.

معنی ربعالدایرة

ربعالدایرة. [ رُ عُدْ دا ی ِ رَ] (ع اِ مرکب ) ربع دایره . رجوع به همین ماده شود.

معنی ربع مسکون

ربع مسکون . [ رُ ع ِ م َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) قسمت معمور و مسکون از کره ٔ ارض . (ناظم الاطباء). ربع زمین که سکونت کرده شده ٔ انسان است و مراد از ربع مسکون هفت اقلیم است چرا که هفت اقلیم مانند هفت

معنی ربع

ربع. [ رَ ] (ع اِ) سرای . (آنندراج ) (غیاث اللغات ) (منتخب اللغات ) (مهذب الاسماء) (دهار) (از شعوری ج 2 ورق 8) (ناظم الاطباء). ج ، رِباع ، رُبوع ، اَرْبُع، اَرباع . (آنندراج ) (منتهی الارب ) (از اقرب

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: