مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی رایت افراشتن


معنی رایت افراشتن

رایت افراشتن . [ ی َ اَ ت َ ] (مص مرکب ) رایت افراختن . علم برافراشتن . بیرق برافراشتن : جامه ای از صابری بردوختیم رایتی از شاطری افراشتیم . عبدالواسع جبلی .

معنی رایت افراشتن- ترجمه رایت افراشتن برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد رایت افراشتن اینجا را کلیک کنید

هم معنی رایت افراشتن


ترجمه رایت افراشتن


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه رایت افراشتنمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی رأیت

رأیت . [ رَءْ ی َ ] (از ع ، اِ) رایت . رأیة. رجوع به رایت و رأیة شود.

معنی رایت افراخته

رایت افراخته . [ ی َ اَ ت َ / ت ِ ] (ن مف مرکب ) که علم برافراشته باشد. که لوا افراخته باشد. که علم و بیرق برپا کرده باشد. که علامت و علم برپای داشته باشد : همان رومی رایت افراخته ز هندی در آب آتش ا

معنی رایت

رایت . [ ی َ ] (از ع ، اِ) رایة. رأیة. ازهری گفته است :عرب بدان همزه ندهد در صورتی که اصل آن همزه است ولی ابوعبید و اصمعی آنرا انکار کرده اند. (از اقرب الموارد). عَلَم . ج ، رایات . (اقرب الموارد) (ن

معنی رایج ساختن

رایج ساختن . [ ی ِ ت َ ] (مص مرکب ) رایج کردن . رجوع به رایج کردن شود.

معنی رایت برکشیدن

رایت برکشیدن . [ ی َب َ ک َ / ک ِ دَ ] (مص مرکب ل ) رایت برکردن . رایت برافراشتن . رایت بالا بردن . بیرق برافراشتن : رایت نطق را عرابی وار بر در کعبه ٔ ظفر برکش . خاقانی .

معنی رایت انگیز

رایت انگیز. [ ی َ اَ ] (نف مرکب ) که علم برپای دارد. که رایت افرازد.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: