مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی راقوبیل


معنی راقوبیل

راقوبیل . (اِخ ) یکی از نواحی چهل ویک گانه ٔ اندلس قدیم . صاحب حلل السندسیة گوید: و بر حسب گفتار رازی اندلس 41 ناحیه (شهرستان ) بود: قرطبة، و قبرة، و البیرة... و راقوبیل ، و زورتیه ، و... (از الحلل السندسیة ج 1 ص 40).

معنی راقوبیل- ترجمه راقوبیل برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد راقوبیل اینجا را کلیک کنید

هم معنی راقوبیل


ترجمه راقوبیل


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه راقوبیلمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی راکان

راکان . (اِخ ) نام محلی در کنار راه قزوین و همدان میان داکان و سیف آباد، در 197هزارگزی تهران . (یادداشت مؤلف ).

معنی راقم مشهدی

راقم مشهدی . [ ق ِ م ِ م َ هََ ](اِخ ) از شعرای اواخر قرن سیزده خراسان میباشد که در سال چاپ دیوانش در مشهد بسال 1294 هَ . ق . زنده بوده است . قدیمی ترین اشعار او مربوط به تاریخ ورود شادروان تاج الشعرا

معنی راک اند رل

راک اند رل . [ اَ رُ ] (انگلیسی ، اِ مرکب ) در انگلیسی «راک » به معنی جنباندن و «اند» بمعنی «و» و «رُل » بمعنی چرخاندن است که معنی کلی ترکیب «جنباندن و چرخاندن » می شود. و در اصطلاح رقص ، نوعی از رق

معنی راکا

راکا. (اِخ ) شهری است در سوریه در کنار فرات که در حدود 8000 تن جمعیت دارد. و در جنب شهرهای قدیمی نیکوفوریون و کالینیکون و کونستانتینوپولیس واقع شده است . و در آغاز قرن نهم م . پایتخت هارون الر

معنی راقنة

راقنة. [ ق ِ ن َ ] (ع ص ) زن خوش و نیکو رنگ . (از متن اللغة) (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). || زن خضاب کرده . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء).

معنی راقم پروسه

راقم پروسه . [ ق ِ م ِ پ ِ ] (اِخ ) ابراهیم از شعرای عثمانی و از اهالی بروسه بود که سمت امامت جامع علی پاشا را در آن شهر داشت . درگذشت وی بسال 1163 هَ . ق . روی داده است . بیت زیر از اوست : بترخاکنده

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: